Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Craniofacial Evaluation of Class I Turkish Adults Bimler Analysis

Turkish Journal of Orthodontics, cilt.26, sa.4, ss.169-176, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

LATERAL SEFALOMETRİK ÖLÇÜMLERİN VE DİJİTASYONLARININ TEKRARLANABİLÎRLİĞİ

Turkish Journal of Orthodontics, cilt.17, sa.1, ss.75-82, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the Effects of Maxillary Expansion on Nasopharyngeal Area

World Journal of Orthodontics, cilt.3, sa.3, ss.211-216, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Normal Oklüzyonlu Bireylerde Kondiler Asimetrinin Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.133-136, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Panoramik Radyografilerde Gonial Açının Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.122-125, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Beden Dili

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 2 - 05 Kasım 2019

Ortodontik Tedavi Komplikasyonları

İZDO 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2017

Monoblok Apareyinin Alt ve Üst Dentisyon Üzerindeki Transversal Etkileri

15.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2017

Erken Dönem Durdurucu Ortodontik Yaklaşımlar

TDB 22. Uluslararası Diş Hekimliği kongresi 19-21 mayıs 2016 İzmir, 19 - 21 Mayıs 2016

In Vivo Biocompatibility of Nano Silver Coated Orthodontic Brackets

8. International Orthodontics Congress (WFO), London, 27 - 30 Eylül 2015

Evaluating dimensions of the Sella Turcica in Turkish Adults from Cone Beam CT images

International Congress of Anthropological Sciences, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2015

Türk Kız ve Erkek Çocuklarda Daimi Dişlerin Sürme Zamanı

14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu Ankara, 25 - 29 Ekim 2014

Morphology Of Sella Turcıca In Turkısh Adults From Past To Present

19th Congress of the European Anthropological Association Lomonosov MSU, 25 - 29 Ağustos 2014

Morphology of sella turcica in Turkish adults from past to present

19th Congress of the European Anthropological Association, Moskva, Rusya, 25 - 29 Ağustos 2014

Üst orta hat diastemasının Angle sınıflamasına göre dağılımı

XIII Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2013

Sınıf 1 bireylerde ICON indeks değerlerinin cinsiyetler arasında karşılaştırılması

XIII Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2013

Molar ilişki sapmasının değerlendirilmesi

XIII Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2013

Prevalence Of Posterior Crossbite In Turkish Population

FDI 2013 Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013

Cinsiyete Göre Dental Anomalilerin Sıklığı Ve Dağılımı

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyum, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2013

Türk Toplumunda Angle Malokluzyonu Ve Çapraşıklığın Dağılımı

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyum, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2013

Angle Sınıflamasının Farklı Dişlenme Dönemlerindeki Dağılımı

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyum, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2013

Sınıf 1 2 ve 3 adolesanlarda kraniofasial varyasyonların değerlendirilmesi

12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 17 Ekim - 20 Temmuz 2011

Evaluation Of Randomly Selected Class I Turkish Adults Bimler Analysis

82nd Congress of the European Orthodontic Society, 4 - 08 Temmuz 2006, ss.1

Evaluation of randomly selected Class 1 Turkish adults Bimler Analysis

82. Congress of the European Orthodontic Society, Viyana, Avusturya, 4 - 08 Temmuz 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Sürme Rehberliği ve Seri Çekim

Erken Dönem Ortodontik Tedaviler ve Etkileri, Prof. Dr. Lale Taner, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.33-36, 2020