Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mimarlık ve Yolculuk Pratiği: Cengiz Bektaş’ın “Anadolululuk” Söylemi

Mimarlık, cilt.2019, sa.407, ss.46-50, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Guiding Architecture Students to Take Active Role in Design Studios

Online Journal of Art and Design, cilt.5, sa.3, ss.49-65, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Representative Knowledge

International Journal of Multidisciplinary Thought, cilt.03, sa.3, ss.563-568, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Phenomenological Approach on the Perception of Architecture in Literature

5th Annual International Conference on Architecture, Athens, Yunanistan, 6 - 09 Temmuz 2015, ss.1-15

Representative Knowledge

International Journal of Arts and Sciences’ International Conference for Academic Disciplines, Viyana, Avusturya, 14 - 18 Nisan 2013

Diğer Yayınlar