Scientific & Professional Activities

Activities in Scientific Journals

 • 2018 - Continues Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi

  Committee Member

 • 2016 - Continues Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi

  Editor

Scientific Refereeing

 • June 2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Other Indexed Journal

 • June 2021 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Other Indexed Journal

 • May 2020 turkish Studies -Edicational Sciences

  Other Indexed Journal