Academic and Administrative Experience

Courses

  • Undergraduate Derin Boyun Enfeksiyonlarına Yaklaşım

  • Undergraduate Üst Solunum Yolu Obstrüksiyonlarına Yaklaşım Ve Trakeotomi

  • Undergraduate Maksillofasiyal Travmalara Yaklaşım, Epistaksis, Nazal Fraktür

  • Undergraduate Üst Solunum Yolu Obstrüksiyonları ve Larinks Hastalıkları

  • Undergraduate Kulak Anatomisi ve İşitme Fizyolojisi