Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KÜLTÜRE BAĞLI BİR NEVROZ; TÜRKİYE’DE DHAT

5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, Turkey, 28 October 2020

UYGUNSUZ CİNSEL DAVRANIŞ VE FRONTOTEMPORAL DEMANS: BİR OLGU SUNUMU

5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, Turkey, 28 October 2020

OLFAKTÖR REFERANS SENDROMU VE SINIFLANDIRMA SORUNLARI: BİR OLGU SUNUMU

5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, Turkey, 28 October 2020

Komorbid Durumlar ve Konsültasyon ve Liyazonda Madde Kullanımı Sorunları

KKTC uluslararası katılımlı alkol ve madde bağımlılığı kongresi, 28 November 2019

Books & Book Chapters

Erken Dönem Stresin Biyolojik Etkileri ve Yetişkin Yaşamda Anksiyete ve Depresif Bozukluklardaki Rolü

in: Stres Tıp ve Psikiyatri, Aslan S, Editor, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, pp.22-29, 2022