Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Evaluation of the Academic Stress’ Affect on Periodontal Tissues

Balkan Journal of Dental Medicine, cilt.23, sa.2, ss.68-72, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Frialit-2 implant application by using bone condenser system.

9th Congress of the BaSS, Ohrid, Makedonya, 13 - 16 Mayıs 2004, ss.1

Cyclosporine induced gingival overgrowth in an aplastic anemia patient.

9th Congress of the BaSS, Ohrid, Makedonya, 13 - 16 Mayıs 2004, ss.1

PERİOTEST Uygulamalarının dişeti cebi sıvısı akış hızına etkisinin diş ve implantlardaki karşılaştırılması.

Türk Oral İmğplantoloji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2003, ss.1

Desquamative Gingivitis with Surgical Treatment: Follow-up 10 years.

8th Congress of the BaSS, Tirane, Arnavutluk, 1 - 04 Mayıs 2003, ss.1