Education Information

Education Information

 • 2002 - 2008 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr), Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Gazi University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Pr., Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Methyl parathion’un ratlarda hepatotoksik etkisi ve vitamin C ve vitamin E’nin koruyucu rolü

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr)

 • 2002 Postgraduate

  Bacillus thuringiensis kurstaki’nin Thaumetopoea pityocampa (Lepidoptera:Thaumetopoeidae) larvalarının orta bağırsak hücreleri üzerine etkisi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli)

Certificates, Courses and Trainings

 • 2009TEMEL LABORATUVAR YÖNETİMİ EĞİTİMİ

  Vocational Course , Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

 • 2008İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI/HAYVAN TESTLERİ

  Vocational Course , Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

 • 2006DENEY HAYVANLARI UYGULAMA ve ETİK KURSU

  Vocational Course , GAZİ ÜNİVERSİTESİ