Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Analysis of Loadability Factor on Power System Stability using PSAT Program

7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT 2018), Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.309-313

Voltage Stability Analysis in Power Systems

1.International Scientific and Vocational Studies Congress (BILMES 2017), Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017