Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Modern Kentin Saati: Sivas Cer Atelyesi

MİMARLIK, sa.414, ss.72-77, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Learning from the Recycling Ideas of Nature for Sustainability: Council House (CH2)

4th International Sustainable Buildings Symposium (ISBS2019), Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 20 Temmuz 2019, ss.81-95

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI TASARIMI ÇERÇEVESİNDE BÜTÜNLEŞİK TASARIM YÖNTEMİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.948-967

DOĞA TEMELLİ ALGORİTMİK TASARIM YAKLAŞIMI:BİYOMİMESİS YOLUYLA KONSEPT BİR ÖRTÜ TASARIMI

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.679-693

SAMSUN ÇARŞAMBA TARİHİ KÖPRÜ

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XIV, Zonguldak, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018

ERZURUM ŞEKER FABRİKASI

Türkiye Mimarlığında Modernizm Yerel Açılımları XIV, Zonguldak, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018

Gelenekselden Günümüze Mekân Anlayışında Çocuk Oyun Alanlarının Kültürel Değişimi Üzerine Bir Değerlendirme

I.Uluslararası Çocukları Şehri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Nisan 2015, cilt.1, ss.96-105