Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Traumatic dental injuries in Turkish children, Istanbul

DENTAL TRAUMATOLOGY, cilt.30, sa.4, ss.280-284, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The new normal dentistry in the COVID-19 pandemic world

ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.11, sa.5, ss.540-545, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

PERIPHERAL OSTEOMA OF THE MANDIBLE: A CASE REPORT

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, cilt.49, sa.1, ss.47-50, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kindler sendromlu hastada anestezi yönetimi

3.Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Mart 2020

Aşırı rezorbe maksillanın Le Fort 1 osteotomisi ve onlay kemik grefti ile rekonstrüksiyonu

Türk oral ve maksillofasiyal Cerrahi Derneği 24.uluslararası bilimsel kongresi, 23 - 27 Mayıs 2017

mmediate Implant Placement and Papillary Regeneration in a Periapical Infected Socket in the Esthetic Zone

22nd Interneational Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 26 - 30 Mayıs 2016

Multidisciplinary Management of an Adult Patient with Bilateral Cleft Lip and Palate A Case Report

22nd Interneational Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 26 - 30 Mayıs 2016

The Temporalis Myofascial Flap For Reconstruction of a Hemimaxillectomy Defect A Case Report

22nd Interneational Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 26 - 30 Mayıs 2016

Unicystic ameloblastoma a case report

22nd Interneational Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 26 - 30 Mayıs 2016

Unikistik Ameloblastoma Vaka Raporu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23.Uluslararası Bijlimsel Kongresi, 26 - 30 Mayıs 2016

7 Yaşındaki Dudak Damak Yarığı Hastasında Gorlin Goltz Sendromu Nadir Bir Vaka Raporu

Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Uluslararasi Bilimsel Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 2015