Araştırma Alanları

 • Matematik

 • Diferansiyel denklemler

 • Dinamik Sistemler ve Ergodik Kuramı

 • Diziler, Seriler ve Toplanabilirlik

 • Fark Denklemleri ve Fonksiyonel Denklemler

 • Fourier Analizi

 • Genel Matematik

 • İntegral Denklemleri

 • Kısmi diferansiyel eşitlikler

 • Sayısal Analiz

 • Temel Bilimler