Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sıralama Yargılarına Göre Toplanan Verilerin Analizinde Rasch Modelinin Kullanımına Yönelik Örnek Bir Çalışma

İzmir Demokrasi Üniversitesi 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 06 October 2019

Eğitimde Başarı Testi Geliştirme Sürecinin İncelenmesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi- I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 06 October 2019

Sözel Yetenek Testinde Kısa Cevaplı ve Çoktan Seçmeli Madde Türünden Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması

VI. International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 5 - 08 September 2018

Pisa 2012 Türkiye Örnekleminde Okul Özelliklerinin Matematik Okuryazarlığına Etkisi

V. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Değerlendirme Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 September 2016 Sustainable Development

Üstün Yetenekli ve Zekâlı Öğrencilerin Öğretmenlerine Yönelik Stratejiler

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1508-1509

Öğretmenlerin Okul Aile ve Toplumla İlişkilere İlişkin Yeterlik Algıları

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, 31 May - 03 June 2016

Eğitim Bilimleri Alanında Yapılan Ölçek Uyarlama Makalelerinin İncelenmesi

IV. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 9 - 13 June 2014

An Investigation of Goodness of Model Data Fit

IV. International Conference on New Horizons in Education, 25 - 27 June 2013

Akran Değerlendirmede Genellenebilirlik Kuramı Uygulamaları

III.Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Turkey, 19 - 21 September 2012

Öğrenciye İlişkin Faktörler ve Okuma Başarısı Arasındaki İlişkiler: PISA 2009 Sonuçları

III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Değerlendirme Kongresi, Bolu, Turkey, 19 - 21 September 2012 Creative Commons License

Akran Değerlendirmede Genellenebilirlik Kuramı Uygulamaları

III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Değerlendirme Kongresi, Turkey, 19 - 21 September 2012

Alternative Assessment Techniques in Science Education Programmes

Deutsche Physikalische Gesellschaft Fachverband Didaktik, 8 - 12 March 2010

Books & Book Chapters

Performansa Dayalı Değerlendirme

in: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Çetin Bayram, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.217-268, 2019

Korelasyon ve Regresyon

in: Psikoloji İçin İstatistiksel Metotlar, Yaşar Baykul, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.251-293, 2016

Varsayımlar

in: Madde Tepki Kuramı Item Response Theory, Hülya Kelecioğlu, Editor, Nobel, Ankara, pp.38-60, 2016

Ortak Dağılım ve Korelasyon Katsayısı

in: Sosyal Bilimler için İstatistik, Neşe Güler, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.157-192, 2016

The project "strategies for talented and gifted pupils teachers"

in: Current Advances in Education, Emin ATASOY, Recep EFE, Iwona JAZDZEWSKA, Hülya YALDIR, Editor, St.Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.315-326, 2016

Tartışma

in: Madde Tepki Kuramı Item Response Theory, Hülya Kelecioğlu, Editor, Nobel, Ankara, pp.111-117, 2016

Ek Okuma

in: Madde Tepki Kuramı Item Response Theory, Hülya Kelecioğlu, Editor, Nobel, Ankara, pp.118-119, 2016

Educational and Instructional Strategies for the Education of Talented and Gifted Children

in: Developments in Educational Science, R. Efe I. Koleva E. Atasoy İ. Cürebal, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.271-284, 2016

Mutlak ve Bağıl Değerlendirme

in: Ölçme ve Değerlendirme, Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-19, 2014

Metrics

Publication

68

Citation (WoS)

24

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

20

H-Index (Scopus)

3

Project

6

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals