Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1998 - 2004 Doktora

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasotik Kimya (Dr), Türkiye

 • 1995 - 1998 Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasotik Kimya (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1990 - 1995 Lisans

  Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2004 Doktora

  Bazı 4,6-disübstitüe-3(2H)-piridazinon türevi bileşiklerin sentezi ve analjezik etkilerinin incelenmesi

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasotik Kimya (Dr)

 • 1998 Yüksek Lisans

  Merkaptoasetik Asit’xxin beta-nitrostirenlerle verdiği katılma ürünlerinin sentezi ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasotik Kimya (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce