Education Information

Education Information

 • 1992 - 1997 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Turkey

 • 1987 - 1991 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1982 - 1987 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Engıneerıng-Archıtecture, Kimya Mühendisliği Pr., Turkey

Dissertations

 • 1997 Doctorate

  Ispanağın mangan klastırı çıkarılmış fotosistem II alt biriminin sentetik mangan kompleksleri ile yeniden yapılandırılması

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 1991 Postgraduate

  Bakırla selenyum arasındaki intermetalik bileşiğin dönüşümlü voltametri (CV) tekniğiyle araştırılması

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli)