Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1992 - 1997 Doktora

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Türkiye

 • 1987 - 1991 Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1982 - 1987 Lisans

  Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1997 Doktora

  Ispanağın mangan klastırı çıkarılmış fotosistem II alt biriminin sentetik mangan kompleksleri ile yeniden yapılandırılması

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 1991 Yüksek Lisans

  Bakırla selenyum arasındaki intermetalik bileşiğin dönüşümlü voltametri (CV) tekniğiyle araştırılması

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli)