Araştırma Alanları

  • Yüzeyler ve arayüzeyler; İnce filmler ve nanosistemler

  • Bulk malzemenin elektronik yapısı

  • Elektronik yapı, arayüzeylerin, ince filmlerin ve düşük boyutlu yapıların elektrik özellikleri

  • Manyetik özellikler ve malzemeler

  • Optik özellikler, Yoğun madde spektroskopisi

  • Yoğun maddede elektronik taşınım