Prof.Dr.

METİN KAYA


Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Eğitim Bilgileri

1989 - 1994

1989 - 1994

Doktora

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, -, Türkiye

1983 - 1986

1983 - 1986

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1977 - 1982

1977 - 1982

Lisans

19 Mayıs Gençlik Ve Spor Akademisi, Türkiye

Yaptığı Tezler

1994

1994

Doktora

Masajın Egzersiz Sonrası Toparlanmaya Etkisi

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

1986

1986

Yüksek Lisans

Spor Masajı ve Uygulama Teknikleri

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Alanları

Spor Sağlık Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi

2010 - 2016

2010 - 2016

Doç.Dr.

Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi

1995 - 2010

1995 - 2010

Dr.Öğr.Üyesi

Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi

1986 - 1995

1986 - 1995

Öğretim Görevlisi

Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi

1983 - 1986

1983 - 1986

Araştırma Görevlisi

Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi

Yönetimsel Görevler

2018 - 2021

2018 - 2021

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi

2012 - 2015

2012 - 2015

Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi

Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu

1987 - 1990

1987 - 1990

Bölüm Başkan Yardımcısı

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Pr.

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Spor Sakatlıklarından Korunma ve Rehabilitasyon

Doktora

Doktora

Sporcu Sağlığı ve Rehabilitasyonu

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Okul Beden Eğitiminde Sağlık Eğitimi

Doktora

Doktora

Beden Eğitimi ve Sporda Sağlık Sorunları Korunma ve İlk Yardım

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Spor Travmatolojisi ve Rehabilitasyon

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Spor Masajı ve Dinlendirici Uygulamalar

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Spor Sakatlıklarında Rehabilitasyon

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Spor Sakatlıklarının Önlenmesi ve İlk Yardım

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2008

2008

Comparison of urine and blood zinc levels of futsal players before and after the match

Kaya M.

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.20, sa.4, ss.3203-3208, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Zihinsel Canlandırmanın Sirkadiyen Ritme Göre Dart Atış Performansına Etkisi

Çavdar E., Kaya M.

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi., cilt.15, sa.1, ss.49-59, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2019

2019

Okul Sporlarında Alınan Disiplin Cezaları ve Nedenlerinin Fair Play Çerçevesinde İncelenmesi

ÇAVDAR E., SEZEN BALÇIKANLI G. , KAYA M.

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.143-154, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

The Effects of Movement Training Applied for 16 Weeks to the Physical Fitness Levels of Children with Intellectual Disability

CANİKLİ A., DALKILIÇ M., KAYA M.

International Journal of Science Culture and Sport, cilt.6, sa.3, ss.350-358, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

INVESTIGATION OF CHARACTERISTIC FEATURES OF COACHES ACCORDING TO SOME VARIABLES

DALKILIÇ M., KAYA M.

Journal of History School (JOHS), cilt.11, ss.1351-1362, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Effect of Soccer Foot Pressure on Pressure Distributions

UZUN A., AYDOS L. , KAYA M. , PEKEL H. A. , KANATLI U.

Journal of Education and Training Studies, cilt.6, sa.6, ss.70-76, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Investigation Of The Effects Of Football To Sole

AYDOS L. , UZUN A., KAYA M. , PEKEL H. A. , ALTINKÖK M.

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.4, sa.2, ss.52-62, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

The Research On The Dısturbutıon Of Pressure On The Soles Of Elıte Mıddle Dıstance Runners (800-1500 m)

UZUN A., AYDOS L. , KAYA M. , YÜKSEL M. F. , PEKEL H. A.

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.9-18, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

The study of the impacts of ‘Running’ on the contact area of soles and maximal strength among elite middle distance runners

UZUN A., AYDOS L. , KAYA M. , YÜKSEL M. F. , PEKEL H. A.

Cypriot Journal of Edicational Sciences, cilt.12, sa.1, ss.23-31, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Determinig the opinions of physical education teacher candidates about using concept cartoons in education

İNAN H., KAYA M.

Journal of Human Sciences, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Horon Oynamanın Ayak Tabanına Etkisinin Araştırılması

AYDOS L. , KAYA M. , KANATLI U. , YÜKSEL M. F. , UZUN A.

İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.12-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Effects of sodium bicarbonate ingestion on lactate steady state responses in female futsal players

KARAVELİOĞLU M. B. , HARMANCI H., KAYA M. , KALKAVAN A.

Journal of Physical Education and Sport Management Academic Journals, cilt.7, sa.4, ss.26-31, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Effect of Kınesıo Tapıng on Functıonal Performance in Football Players

BAŞTÜRK D., GÖKDEMİR K., KAYA M. , ÜNÜVAR B. S. , TAŞKIN H., ERKMEN N.

Sport Scientific And Practical AspectsInternational Scientific Journal of Kinesiology, cilt.12, sa.2, ss.39-44, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Evaluation of food habits and information levels of elite table tennis players and trainers

ÇİMEN O. , KAYA M. , TAŞKIN C.

Turkish Journal of Sport and Exercise, cilt.16, sa.3, ss.69, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Researchıng The Effect of Football In Dıstrıbutıon of Sole Pressure in Female Football Players

UZUN A., AYDOS L. , KAYA M. , KANATLI U. , ESEN E.

Sp Soc Int J Ph Ed Sp, cilt.14, sa.1, ss.44-53, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Dıstrıbutıon of Sole Pressure in Female Football Players

UZUN A., AYDOS L. , KAYA M. , KANATLI U. , ESEN E.

Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, cilt.7, sa.3, ss.230-241, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

The effect of an eight week proprioception training programme on knee joint proprioception in taekwondo athletes

ARSLAN F. N. , KAYA M. , TAŞKIN H.

International SportMed Journal, cilt.14, sa.3, ss.99-102, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

An investigation on the effect of collaborative teaching methods and the command method on learning football skills

KARAVELOĞLU M. B. , KAYA M.

International Journal of Sport Studies, cilt.3, sa.7, ss.806-811, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Evaluatıon of Agılıty Wıth Regard To Dıfferent Start Posıtıons

TAŞKIN A. K. , GEVAT C., KAYA M. , TUNGA A. P. , TAŞKIN H.

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.13, sa.2, ss.343-346, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Investıgatıng The Relatıonshıp Between Unıversıty Students Perceıved Socıal Supports From Famıly And Frıends And Problem Solvıng Skılls

SİVRİKAYA A. H. , KAYA M. , ÖZMUTLU İ.

Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, cilt.7, sa.1, ss.28-33, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Buz Hokeycilerde Uzun Süre Paten Kullanımının Ayak Tabanı Basınç Dağılımlarına Etkisinin Araştırılması

UZUN A., AYDOS L. , KAYA M. , KANATLI U. , ESEN E.

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.4, ss.117-124, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

The effect of football on the sole contact areas and maximal forces of female football players

UZUN A., KAYA M. , AYDOS L. , KANATLI U. , ESEN E.

Prime Research on Medicine (PROM), cilt.2, sa.4, ss.102-109, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarına İlişkin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri

ACAR G., KAYA M.

SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE, cilt.14, sa.1, ss.95-102, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

School Administrators Ethical Leadership Behavior Effects On Physical Education Teachers Organizational Justice Level

ACAR G., KAYA M. , ŞAHİN M. Y.

TURKISH JOURNAL OF SPORT AND EXERCISE, cilt.14, sa.3, ss.51-58, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

The Effect of Volleyball on The Sole Contact Areas and Maximal Forces of Female Volleyball Players

AYDOS L. , UZUN A., KAYA M. , KANATLI U. , ESEN E. , USLU S.

Homo Sporticus, Scientific Journal of Sport and Physical Education,, cilt.14, sa.1, ss.5-11, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Investigation of the Effect of Skate Use on the Sole Contact Areas and Maximal Forces of Ice Hockey Players

KAYA M. , UZUN A., AYDOS L. , KANATLI U. , ESEN E.

TURKISH JOURNAL OF SPORT AND EXERCISE, cilt.14, sa.3, ss.29-35, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Erkek Çocuklarının Futbol Branşı İçin Somatotip ve Performans Özelliklerinin İncelenmesi

AYAN V., KAYA M. , EROL A. E.

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.266-273, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

The Evaluatıon of Body Ball Coordınatıon For Professıonal Soccer Players

TAŞKIN H., KAYA M. , KOÇAK M., ERKMEN N., BAŞTÜRK D.

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.11, sa.1, ss.25-29, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Examınatıon of The Injures on The Muay Tha Athletes

TAŞKIN H., ARSLAN F. N. , KAYA M. , GEVAT C., KUMARTAŞLI M., ERKMEN N.

Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport / Science, Movement And Health, cilt.10, sa.2, ss.197-202, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

The Comparıson of Urıne Zınc Values of Footballers In The Industrıal Regıon And Outsıde The Industrıal Regıon

KAYA M. , TAŞKIN H.

Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport / Science, Movement And Health, cilt.10, sa.1, ss.116-119, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

The Effect of Eıght Week Proprıoceptıontraınıng Program on Dynamıc Postural Control in Taekwondo Athletes

ARSLAN F. N. , KAYA M. , BALTACI G., TAŞKIN H., ERKMEN N.

Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport / Science, Movement And Health, cilt.10, sa.1, ss.93-99, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Hentbol Yetenek Test Bataryasının Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Mülazımoğlu O., Koç H. , Erol A. E. , Kaya M. , Ayan V.

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.4, sa.4, ss.300-312, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğretim Yönteminin 6 Sınıf Öğrencilerinde Beden Eğitimi Dersi Başarısına Etkisi

SİVRİKAYA A. H. , KAYA M.

Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.21-34, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Taekwon Do ve Muay Thai Branşındaki Sporcularda Sakatlıkların Araştırılması

KAYA M. , ARSLAN F. N. , AYDOS L. , KUMARTAŞLI M.

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.4, ss.47-53, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Futbolcularda İdrar Çinko Değerlerinin Açlık ve Tokluk Durumlarına Göre Değerlendirilmesi

KAYA M.

Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.4, ss.18-23, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Kısa Süreli L Karnitin Alımının Bir Futbol Maçı Süresince Glukoz Seviyesine Etkisi

KAYA M. , TAŞKIN H., ŞAHİN L.

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.3, ss.24-34, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Kısa Süreli L Karnitin Alımının Bir Futbol Maçı Süresince Laktik Asit Seviyesine Etkisinin İncelenmesi

KAYA M. , ŞAHİN L., TAŞKIN H.

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.39-46, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Erzincan İlinde Yaşayan 12 14 Yaş Çocukların Vücut Kitle İndeksi ve Skinfold Parametrelerinin Değerlendirilmesi

ÇOLAK M., KAYA M.

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.4, ss.23-30, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İlk Yardımla İlgili Tutum ve Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

ŞİRİN E. F. , KAYA M.

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.4, ss.31-42, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takım Sporcularının Bazı Kişilik Psikolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması

KAYA İ., KAYA M. , AYDOS L.

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, cilt.8, ss.17-26, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Maksimal Egzersiz Sonrası Uygulanan Lokal Spor Masajının Kan Laktat Düzeyi Kan Basıncı ve Kalp Atım Sayısı Üzerindeki Etkileri

KAYA M. , ŞENEL Ö.

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.17-22, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Sporda Seyirci Ve Takım Tutma Dinamiği

GÜNAY M. , GÖKDEMİR K., GÜÇLÜ M. , KAYA M.

Sporda Seyirci ve Takım Dinamiği, cilt.18, sa.2, ss.155-166, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1996

1996

Profesyonel Futbolda Sakatlanan Oyuncu Psikolojisi ve Kulüpler Tarafından Sağlanan Hizmetler Üzerine Bir Araştırma

KAYA M. , GÖKDEMİR K.

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.57-65, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1996

1996

Spor Ve Saldırganlık

GÜNAY M. , KAYA M. , GÖKDEMİR K., GÜÇLÜ M.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.4, ss.434-443, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1995

1995

K T Ü Fatih Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Sürekli Kaygı Düzeyleri ile Başarıları Arasındaki İlişki

DOĞAN A. A. , AYDOS L. , KAYA M.

Gazı Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.3, ss.369-379, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1995

1995

Süratin Spor Açısından Önemi

GÜNAY M. , GÖKDEMİR K., KAYA M. , GÜÇLÜ M. , ÇİMEN O.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.3, ss.389-401, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1991

1991

Spor Yaralanmalarından Korunma ve Tedavi

KAYA M.

Gazı Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.165-166, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Badmı̇ntoncularda Beslenme Bı̇lgı̇ Düzeyı̇nı̇n İ ̇ ncelenmesı̇ (Eskı̇şehı̇r İlı̇ Örneğı̇)

BIDIL S., KAYA M.

III. International Congress of Physical Education, Sport, Recreation and Dance, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Haziran 2020

2020

2020

TÜRKİYE ATLETİZM MİLLİ TAKIMINDA YERALAN KISA MESAFE KOŞUCULARININ BESLENME BİLGİDÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Altın M., Mugan G., Kaya M.

EUROASIA SUMMITCongress on Scientific Researches and Recent Trends-6, Baku, Azerbaycan, 18 - 20 Mayıs 2020, ss.153

2020

2020

Türki̇ye Li̇gleri̇nde Oynayan Kadin Hokeyci̇leri̇n Sakatlanma Türleri̇ ve Nedenleri̇ni̇n Araştirilmasi

KANIK S., KAYA M.

Uluslararası Sosyal Bilimleri ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Şubat 2020

2019

2019

DOĞRU ve KALİTELİ YAŞAM İÇİN “WELLNESS” (İYİLİK HALİ)

KOÇAK B., KAYA M.

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019

2019

2019

Kick Boks Branşının Ayak Tabanı Basınç Dağılımına Etkisi

ARSLAN F., AYDOS L. , KAYA M. , UZUN A.

II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Türkiye, 21 - 24 Mart 2019, ss.487

2018

2018

Temel Eğitim Dönemindeki Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi Kazanımlarının BloomTaksonomisine Göre Analizi

DALKILIÇ M., UZUN H., MAMAK H., KAYA M.

IV. International Symposium on Educational and SocialSciences in Turkish Cultural Geography27-30 June 2018/Baku-Azerbaijan, Baku, Azerbaycan, 27 - 30 Haziran 2018, ss.224-228

2018

2018

Hareket eğitimi programının zihinsel engelli çocukların fiziksel zindeliğine etkisinin incelenmesi

DALKILIÇ M., UZUN H., CANİKLİ A., KAYA M.

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 27 - 30 Haziran 2018

2017

2017

Futbolun Ayak Tabanı Basınç Dağılımına Etkisi

UZUN A., AYDOS L. , KAYA M. , KANATLI U. , PEKEL H. A.

Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2017

2017

2017

TÜRKİYE’DE UYGULANAN SPOR MASAJI TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

GÜRKAN A. C. , DALBUDAK İ., YİĞİT Ş., KAYA M. , BAKIR B.

IIl. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COGRAFYASINDA EGİTİM VESOSYAL BİLİMLER SEMPO2YUMU (TURKCESS 2017), Üsküp, Makedonya, 6 - 09 Temmuz 2017, ss.148

2017

2017

Comparison of Sports Massage Techniques Applied in Turkey

GÜRKAN A. C. , DALBUDAK İ., YİĞİT Ş., KAYA M. , BAKIR B.

ııı. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 6 - 09 Temmuz 2017

2017

2017

Investigation of Effects of Football to Sole

AYDOS L. , Uzun A., KAYA M. , PEKEL H. A. , ALTINKÖK M.

3rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), Porto, Portekiz, 12 - 14 Eylül 2017, ss.829-836 identifier

2015

2015

The Research On The Dısturbution of Pressure on The Soles of Elite Middle Distance Runners 800 1500m

UZUN A., AYDOS L. , KAYA M. , M FATİH Y., PEKEL H. A.

IRES 21st International Conference, Amsterdam, Hollanda, 25 - 27 Aralık 2015, cilt.1, ss.96-101

2015

2015

The Research on The Dısturbutıon of Pressure on The Soles of Elıte Mıddle Dıstance Runners 800 1500 m.

UZUN A., AYDOS L. , KAYA M. , YÜKSEL M. F. , PEKEL H. A.

Proceedings of The IRES 21st International Conference, 21 - 29 Aralık 2015, cilt.79, ss.96-101

2015

2015

THE INVESTIGATION OF EFFECT OF RUNNING ON THE SOLE SOLE CONTACT AREAS AND MAXIMAL FORCES OF ELITE MIDDLE DISTANCE RUNNERS 800 1 500m

UZUN A., AYDOS L. , KAYA M. , MEHMET FATİH Y., PEKEL H. A.

4TH Cyprus Intrenational Conference of Educational Research, Girne, Kıbrıs (Kktc), 19 - 21 Mart 2015, ss.40

2015

2015

The Investıgatıon of Effect of Runnıng on The Sole Sole Contact Areas And Maxımal Forces of Elıte Mıddle Dıstance Runners 800 1500m

UZUN A., AYDOS L. , KAYA M. , YÜKSEL M. F. , PEKEL H. A.

4TH CYPRUS INTERNATIONAL CONFERENCE ONEDUCATIONAL RESEARCH(CYICER‐2015), Kyrenia, 19 - 21 Mart 2015, ss.40

2014

2014

Effects of Vertimax Training on Agility Quickness and Acceleration

BAŞTÜRK D., KAYA M. , TAŞKIN H., ERKMEN N.

World Academy of Science, Engıneerıng And Technology, ICPESS, PENANG, 4 - 05 Kasım 2014, cilt.138

2013

2013

Researchıng The Effect of Football In Dıstrıbutıon of Sole Pressure In Female Football Players

UZUN A., AYDOS L. , KAYA M. , KANATLI U. , ESEN E.

The 8th International Conference in Physical Education, Sport and Physical Therapy - FromTheory to Practice, Iasi, Romanya, 09 Kasım 2013

2013

2013

Evaluatıon of Agılıty Wıth Regard To Dıfferent Start Posıtıons

TAŞKIN A. K. , GEVAT C., KAYA M. , TUNGA A. P. , TAŞKIN H.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”13th edition, Constanta, Constanta, Romanya, 24 - 25 Mayıs 2013, ss.401-405

2010

2010

İlköğretim İkinci Kadame 7 Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının Belirlenmesi

SİVRİKAYA A. H. , KAYA M.

11th INTERNATIONAL SPORT SCIENCES CONGRESS, Antalya, Türkiye, 10 Kasım - 12 Ekim 2010, ss.1522-1524

2010

2010

8 10 Yaş Grubu Kız Çocuklarının Voleybol Branşı İçin Somatotip Profillerinin İncelenmesi

AYAN V., MÜLAZIMOĞLU O., KAYA M. , EROL A. E.

11. International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2010, ss.994-996

2010

2010

8 10 Yaş Grubu Kız Çocuklarının Futbol Branşı İçin Somatotip Profillerinin İncelenmesi

AYAN V., MÜLAZIMOĞLU O., PULUR A. , KAYA M. , EROL A. E.

11th INTERNATIONAL SPORT SCIENCES CONGRESS, Antalya, Türkiye, 10 Kasım - 12 Ekim 2010, ss.1227-1229

2010

2010

The Evaluatton of Body Ball Coordınatıon For Professıonal Soccer Players

TAŞKIN H., KAYA M. , KOÇAK M., ERKMEN N., BAŞTÜRK D.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "PERSPECTIVES İN PHYSİCAL EDUCATION AND SPORT" lOth edition, Constanta, Constanta, Romanya, 21 Mayıs - 23 Ekim 2010, ss.14

2010

2010

Examınatıon of The Injuries on The Muay Thai Athletes

TAŞKIN H., ARSLAN F. N. , KAYA M. , GEVAT C., KUMARTAŞLI M., ERKMEN N., et al.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "PERSPECTIVES İN PHYSİCAL EDUCATION AND SPORT" lOth edition, Constanta, Romanya, 21 Mayıs - 23 Ekim 2010, ss.13-14

2009

2009

İlköğretim Okulunda Okuyan ve Aktif Olarak Spor Yapan Öğrencilerle Aktif Olarak Spor Yapmayan Öğrencilerin Psiko Sosyal Gelişimlerinin İncelenmesi

KAYA M. , BAYRAKÇI M., BAYRAKÇI N.

II. Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 30 - 31 Ocak 2009, ss.11

2008

2008

BESYO Öğrencilerinin Aile ve Arkadaşlardan Alınan Sosyal Destek İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki

SİVRİKAYA A. H. , KAYA M.

10.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Bolu, Türkiye, 23 Ekim - 25 Ağustos 2008, ss.488-490

2008

2008

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İlk Yardım Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

KAYA M. , KORKMAZ BAYRAKÇI N., ÇOLAK M.

10.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Bolu, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2008, ss.431-433

2008

2008

Research of Sportsmen s Impaırments İn The Branch of Taekvvando And Muay Thai

KAYA M. , ARSLAN F. N. , AYDOS L. , KUMARTAŞLI M.

10.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Bolu, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2008, ss.433-435

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Investigation of the effect of playing horon on plantar pressure distribution on folk dancers

UZUN A., KAYA M. , AYDOS L. , YÜKSEL M. F. , USLU S.

Recent Developments in Arts., Bialas, Z., Aslan, H., Icbay, M. A., Arslan, H., Editör, E-Bwn, Bialystok, ss.153-162, 2017


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 3

h-indeksi (WOS): 1