Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of resveratrol on ovarian hyperstimulation syndrome in a rat model

TAIWANESE JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY, cilt.57, sa.3, ss.383-388, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Elevated PAPP-A levels in lean patients with polycystic ovary syndrome

TAIWANESE JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY, cilt.57, sa.3, ss.394-398, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Impact of laparoscopic surgery of peritoneal endometriosis and endometrioma on the outcome of ICSI cycles

SYSTEMS BIOLOGY IN REPRODUCTIVE MEDICINE, cilt.63, sa.5, ss.324-330, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Effect of luteal phase support after ovulation induction and intrauterine insemination

GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY, cilt.30, sa.12, ss.909-912, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of captopril on endometriotic implants in a rat model

EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, cilt.180, ss.120-125, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cesarean Scar Ectopic Pregnancy

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.27, sa.4, ss.201-202, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Pregnancy Rates After Compulsatory One and Conditional Two Embriyo Transfer

Journal of Turkish Society of Obstetric and Gynecology, cilt.10, sa.2, ss.97-102, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zorunlu tek/şartlı iki embriyo transfer yönetmeliği sonrası gebelik oranlarımız

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.97-102, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Jinekolojik hayvan modelleri

Üreme Biyolojisinde uygulamalı rat in vivo-in vitro hastalık modelleri, 2 - 03 Kasım 2019

IVF de progesteron yükselmesi

Başkent İnfertilite Günleri, 14 - 15 Haziran 2019

endometrial straching

TSRM 2018, 8 - 11 Kasım 2018

Endometriosis ve infertilite

1st Congress of APIMSF 2018, 15 - 18 Mayıs 2018

Klomifen sitrat-letrazole ile COH

TJOD 2018, 9 - 13 Mayıs 2018

Deneysel Jinekolojik modeller

XXI. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu, Türkiye, 14 - 22 Kasım 2017

Apikal prolapsuslara vajinal yaklaşım

5. iŞLEVSEL ÜROLOJİ VE KADIN ÜROLOJİSİ KONGRESİ, 5 - 08 Ekim 2017

Zayıf Over Cevabı Yönetimi

Üreme Endokrinolojisi ART PKOS ENDOMETRİOSİS VE ENDOSKOPİDE TARTIŞMALI KONULAR, Türkiye, 10 - 11 Haziran 2017

Vajen cuff prolapsusuna laparoskopik yaklaşım

25th European Congress of Obstetrics and Gynecology, 17 - 21 Mayıs 2017

20 Kasım 2016 Oturum 25 YENİ TARTIŞMALAR

TSRM 2016 CONGRESS, 17 - 20 Kasım 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Yardımcı Üreme Teknikleri

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM, İbrahim Alanbay, Emre Karaşahin, Editör, Modern Tıp Kitabevi, Ankara, ss.1805-1835, 2020