Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Colistin nephrotoxicity in the ICU: Is it different in the geriatric patients?

Aging Clinical and Experimental Research, cilt.30, sa.6, ss.573-580, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Is frailty a prognostic factor for critically ill elderly patients?

AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH, cilt.29, sa.2, ss.247-255, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A rare cause of cavitary lesion in the lung: Richter's transformation

EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL, cilt.46, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Nutritional support therapy practices in a medical intensive care unit Bir dahili yoğun bakım ünitesinde nütrisyon destek tedavi ygulamaları

Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medicine, cilt.5, sa.2, ss.30-35, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Prognostic factors in critically ill cancer patients admitted to the intensive care unit

Journal of Critical Care, cilt.29, sa.4, ss.618-626, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Characteristics, outcomes and costs of prolonged stay ICU patients Yoǧun bakımda uzun yatan hastaların özellikleri, sonuçları ve maliyetleri

Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medicine, cilt.2, sa.3, ss.53-58, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Submassive pulmonary thromboembolism as a first sign of occult adenocarcinoma

EURASIAN JOURNAL OF PULMONOLOGY, cilt.20, sa.2, ss.107-110, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Oral Nutritional Supplement Taste Preferences Inpatients

Gazi Medical Journal, cilt.26, ss.48-51, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral nutritional supplement taste preferences of inpatients

Gazi Medical Journal, cilt.26, sa.2, ss.48-51, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Bir Dahili Yoğun Bakım Ünitesindeki Terminal Dönem Hastaların Genel Özellikleri ve Maliyetleri

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi, cilt.5, ss.1-4, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Glycemic Control on Intensive Care Mortality

Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi/ Turkish Journal of Medical and Surgical Intensive Care, cilt.2, sa.1, ss.1-7, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Ultrasonograph y-guided Post-pyloric Feeding Tube Insertion in Medical Intensive Care Patients”

16. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 8. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, 13 - 16 Kasım 2019, cilt.10, ss.46-47

“Evaluation of Colistin-induced nephrotoxicity in critically-ill haematology patients”

16. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 8. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, ANTALYA, 13 - 16 Kasım 2019, cilt.10, ss.47-48

“Infections in Hematopoietic Stem Cell Transplantation Patients Admitted to Hematology Intensive Care Unit in Gazi University Hospital”

16. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 8. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, ANTALYA, 13 - 16 Kasım 2019, cilt.10, ss.66-67

“Effect of malnutrition scoring systems on intensive care unit outcomes”,

ESICM LIVES 2019, 32nd Annual Congress, Berlin, GERMANY,., 28 Eylül - 02 Ekim 2019, cilt.7, ss.464-465

High Flow Nasal Oxygen Therapy Usage in the Adult Intensive Care Units in Turkey: Multi-center, Prospective Study

European-Respiratory-Society (ERS) International Congress, Madrid, İspanya, 28 Eylül - 02 Ekim 2019, cilt.54 identifier

The impact of fragility on noninvasive mechanical ventilationapplication and results in the ICU

36th International Symposium on IntensiveCare and Emergency Medicine, 15 Ocak - 18 Mart 2016, cilt.20, ss.97

Hematolojik maligniteli hastalar için ayrı bir yoğun bakım ünitesi gerekli midir

12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015

Hematolojik maligniteli hastalarda yoğun bakım mortalitesine etkili faktörler

12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015

Kritik hastalarda prokalsitonin düzeyinin enfeksiyon tanısındaki değeri böbrek fonksiyonlarından etkilenir mi ön sonuçlar

12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015

Is frailty a prognostic factor for critically ill elderly patients

11th. International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society, Oslo, Norveç, 16 - 18 Eylül 2015