Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

3D numerical modelling of turbulent biogas combustion in a newly generated 10 KW burner

JOURNAL OF THE ENERGY INSTITUTE, cilt.91, sa.1, ss.87-99, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of turbulator angle and hydrogen addition on a biogas turbulent diffusion flame

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.42, sa.40, ss.25735-25743, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF DRYING BEHAVIOURS IN AN INFRARED RADIATION DRYER

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.28, sa.4, ss.767-775, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Avrupa Ülkelerinin Çevre ve Enerji Performansına Yönelik Etkinlik Değerlendirmesi: Veri Zarflama Analizi Uygulaması

The International New Issues in Social Sciences, cilt.5, sa.5, ss.267-282, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Multi-Objective Decision Making Model for Class Selection Problem: A Case Study

The Eurasia Proceedings of Educational Social Sciences, cilt.5, ss.145-150, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Combustion Behaviours of Different Biogases in an Existing Conventional Natural Gas Burner: An Experimental Study

INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH, cilt.6, sa.3, ss.1178-1188, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE AVRUPA ÜLKELERİNİN ÇEVRE VE ENERJİPERFORMANSLARININ ÖLÇÜLMESİ

III. ULUSLARARASI KAFKASYA ORTA ASYA DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ, Kastamonu, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.23

Çok İşçili Montaj Hatlarında Üretim Oranının Artırılması Ve Kaynak Maliyetinin Minimizasyonuna Yönelik Hibrid Tabu Arama Algoritması

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması Ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017

Montaj Hattı Tasarımı Problemi İçin Tavlama Benzetimi Ve Doğrusal Programlamaya Dayalı Bir Algoritma

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması Ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017

A multi objective decision making model for class selection problem: A case study

International Conference on Research in Education and Science, Muğla, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016

Balancing U shaped assembly line under sequence dependent setup times by using a mathematical formulation

International Conference on Research in Education and Science, Muğla, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016

Pallet loading problem Literature review and research topics

International Conference on Research in Education and Science, Muğla, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016

Çok işçili kaynak kısıtlı montaj hattı dengeleme problemi tanımı ve problemin karışık tamsayılı bir matematiksel modeli

International Symposium on Econometrics, Operations Research ans Statistics, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016

System Identification and Control of an Wound Rotor AC Induction Machine for Wind Turbine

International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Madrid, İspanya, 20 - 23 Ekim 2013, ss.1053-1057 identifier identifier

POSITION CONTROL of a DC MOTOR USED in SOLAR PANELS WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

11th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA), Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 15 Aralık 2012, ss.487-492 identifier identifier