General Information

Institutional Information: Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim-Iş Eğitimi
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Art, Plastic Arts, Printing Arts

Metrics

Publication

16

Citiation (TrDizin)

8

H-Index (TrDizin)

2

Open Access

1

Biography

1985 yılında Samsun’da doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimini Samsun’da tamamladı. 2009 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. 2010-2011 yılları arasında, Samsun TED Koleji’nde görsel sanatlar öğretmenliği yaptı. 2013 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını, 2019 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Resim-iş Öğretmenliği Bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. İki kişisel sergi açmış; birçok ulusal ve uluslararası karma sergilere katılmıştır. Akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri, uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildirileri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. 2012-2022 yılları arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 2022-2023 yılları arasında Doktor Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 2023 yılında Doçent unvanı aldı. Halen aynı kurumda Doçent olarak görev yapmaktadır.