Education Information

Education Information

 • 2013 - 2019 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi (Dr), Turkey

 • 2009 - 2013 Post Graduate

  Ondokuz Mayis University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2005 - 2009 Under Graduate

  Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Özgün baskıresim derslerinde disiplinlerarası yaklaşımların akademik başarıya etkisi

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi (Dr)

 • 2013 Post Graduate

  Eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi bölümü resim-iş eğitimi programında özgün baskı dersinde karşılaşılan sorunlar

  Ondokuz Mayis University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English