Announcements & Documents

BİLGİ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİĞİ
Announcement
4/1/2021

http://fbe-infosec.gazi.edu.tr/


Bilgi Güvenliği Mühendisliği Ana Bilim Dalı, kurulduğu 2014 yılından bu yana Yüksek Lisans ve Doktora programı ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu programlardaki, eğitim-öğretim, tez ve proje çalışmaları Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan, ilgili Ana Bilim Dallarındaki Öğretim Üyeleri tarafından yürütülmektedir. Temel amaç, dünyada ve ülkemizdeki Bilgi Güvenliği Mühendisliği alanındaki gelişmelere uygun nitelikte, çağdaş ve yenilikçi bir bilimsel yapıyı sürdürülebilir kılmaktır.

Bu programın temel amaçları aşağıda sıralanmıştır.
1. Ülkemizde ihtiyaç duyulan kalifiye eleman ile karmaşık sorunlara çözüm geliştirme hizmeti verebilecek üst düzey Bilgi Güvenliği Mühendisleri yetiştirmek,
2. Ülkemiz üniversitelerinde ihtiyaç duyulan akademik personel yetiştirmek ve gereksinimi duyulan akademisyen eksikliğini gidermeye çalışmak,
3. Ülkemiz Bilgi Güvenliği Mühendisliği eğitim ve araştırma kalitesini arttırmak,
4. Ülkemizde katma değeri yüksek projelerin daha çok üretilmesinin önünü açmak ve son dönemlerde daha çok fonlanan AB Güvenlik projelerinden daha çok faydalanılmasını sağlamak,
5. Ülkemizde bilişim sektörünün güvenli gelişmesine katkı sağlamak,
6. Ülkemizde Bilgi Güvenliği sektörünün gelişmesine katkılar sağlamak,
7. Ülkemizde yapılan ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum, çalıştay sayısını arttırarak bilgi birikiminin hızla artması ve yaygınlaşmasına katkılar sağlamak,
8. Konuyla ilgili birimlerle işbirliği yapılarak ulusal çözümler geliştirmek,
9. Uluslararası üniversitelerle işbirliği yaparak uluslararası işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak,
10. Ülkemizin konuda bilimsel saygınlığını arttırmak,
11. Birimlerin/Kurumları karşılaştıkları problemleri yerinde çözmek,
12. Hem nitelik hem de nicelik açısından bilim dünyasına önemli yayınlar kazandırmak. Gerek konferanslarda bildiri, gerekse bilimsel dergilerde makale yayımlanarak, üniversitemiz ve ülkemizin bilimsel saygınlığına katkılar sağlamak.


AÇIK ERİŞİM KİTAPLAR
Announcement
4/1/2021