Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 ARUD 2019 Seminerleri

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2019 53. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, (2019).

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2019 VII. Abant Anestezi Sempozyumu, Bolu, (2019).

  Davetli Konuşmacı

  Bolu, Türkiye

Ödüller

 • Aralık 2020 The Effect of Cerium Oxide on Lung Tissue in Lower Extremity Ischemia Reperfusion Injury in Sevoflurane Administered Rats

  Tübitak

 • Aralık 2020 The Effects of Dexmedetomidine and Ketamine on Oxidative Injuries and Histological Changes Following Blunt Chest Trauma

  Tübitak

 • Ekim 2020 Desfluran uygulanan ratlarda alt ekstremite iskemi reperfüzyon hasarında seryum oksitin akciğer dokusu üzerine etkisi’

  Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği

 • Ekim 2020 Deneysel olarak Alzheimer oluşturulan yaşlı ratlarda seryum oksitin beyin dokusu ve kognitif fonksiyonlar üzerine etkisinin değerlendirilmesi

  Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği

 • Ekim 2020 Çekal perforasyon oluşturulan sıçanlarda sepsis tedavisinde slymarin ve deksmedetomidinin böbrek ve akciğer dokusu üzerinde etkinliğinin değerlendirilmesi

  Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği

 • Eylül 2020 Rat miyokardında seryum oksitin iskemi reperfüzyon hasarı üzerine etkisi

  Göğüs Kalp Damar Anestezi Ve Yoğun Bakım Derneği

 • Haziran 2020 Ultrasound-accelerated catheter-assisted thrombolytic therapy applications in deep vein thrombosis

  Gazi Üniversitesi

 • Kasım 2019 Farklı dozlarda uygulanan Apelin-13’ün analjezik minimum etkin dozu ve böbrek dokusu üzerine etkilerinin araştırılması’

  Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği

 • Kasım 2019 Deneysel olarak Alzheimer oluşturulan sıçanlarda tekrarlayan anestezi uygulamasının beyin dokusu ve kognitif fonksiyonlar üzerine etkisinin değerlendirilmesi

  Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği

 • Kasım 2019 CYP2D6 Polimorfizminin Postoperatif Ağrı Tedavisi Sürecinde Değerlendirilmesi

  Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği

 • Haziran 2019 Effect of cerium oxide on erythrocyte deformability in rat lower extremity ischemia reperfusion injury

  Gazi Üniversitesi

 • Nisan 2019 Alt ekstremite iskemi reperfüzyon uygulanan ratlarda esmololün eritrosit deformabilitesi üzerine etkisi var mı?

  Vıı. Abant Anestezi Sempozyumu

 • Nisan 2019 Desfluran uygulanan ratlarda fullerenol C60’ın eritrosit deformabilitesi üzerine etkisi

  Göğüs Kalp Damar Anestezi Ve Yoğun Bakım Derneği

 • Nisan 2019 Tekrarlayan dozlarda aralıklı ketamin uygulamasının infant ratlarda eritrosit deformabilitesi üzerine etkisi’

  Vıı. Abant Anestezi Sempozyumu

 • Ekim 2018 Streptozosin ile diyabet oluşturulan ratlarda serebral iskemi/reperfüzyon hasarında farklı dozlarda uygulanan timokinonun etkileri

  Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği

 • Ekim 2018 Amantadinin ratlarda hepatik iskemi reperfüzyon hasarında akciğer ve karaciğer dokusundaki etkilerinin araştırılması

  Mezitli Soroptomist Kulübü Bilimsel Teşvik Ödülü

 • Ekim 2018 Evaluation of the Effects of Recurrent Sevoflurane Anesthesia on Cognitive Functions and Brain Tissue in Elderly Rats with Streptozotocin-Induced Alzheimer's Disease

  Hccm-Consulting, Bremen And The Working Group Of German And Turkish Anaesthesiologists İn The German Society Of Anesthesiology And Intensive Care Medicine- Reinhard-Purschke-Prize

 • Ekim 2018 Kardiyak anjiografi ünitesindeki kardiyak arrest vakalarına bypass şansı verilmeli mi?

  Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği

 • Ekim 2018 The effect of Fullerenol C60 on ischemia reperfusion injury in sceletal muscle streptozotocin induced diabetic rats

  Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği

 • Haziran 2018 Dexmedetomidine on renal tissue after lower limb ischemia reperfusion injury in streptozotocin induced diabetic rats

  Gazi Üniversitesi

 • Nisan 2018 Amantadinin ratlarda alt ekstremite iskemi-reperfüzyon hasarında akciğer dokusu üzerine etkileri

  Vı. Abant Anestezi Sempozyumu

 • Şubat 2018 Effects of dexmedetomidine on renal tissue after lower limb ischemia reperfusion injury in streptozotocin induced diabetic rats

  Tübitak

 • Kasım 2017 Streptozosin ile diyabet oluşturulan ratlarda alt ekstremite iskemi-reperfüzyon hasarında deksmedetomidinin akciğer dokusu üzerine etkisi

  Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği

 • Haziran 2017 Vitamin C ameliorates high dose dexmedetomidine induced liver injury in rats

  Gazi Üniversitesi

 • Haziran 2016 Effect of levosimendan on erythrocyte deformability during myocardial ischaemia-reperfusion injury

  Gazi Üniversitesi

 • Ekim 2015 Streptozotosin ile diyabet oluşturulan sıçanlarda alt ekstremite iskemi/reperfüzyon hasarında deksmedetomidinin böbrek üzerine etkileri

  Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği

 • Ekim 2015 Tek taraflı üreter obstrüksiyonu ile erken ve geç dönem böbrek yetmezliği oluşturulan sıçanlarda yüksek doz sugammadeks kullanımının böbrek dokusu üzerine etkilerinin araştırılması

  Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği

 • Ekim 2015 The effects of high dose sugammadex on rat kidney tissue following unilateral ureteral obstruction

  Hccm-Consulting, Bremen And The Working Group Of German And Turkish Anaesthesiologists İn The German Society Of Anesthesiology And Intensive Care Medicine- Reinhard-Purschke-Prize

 • Haziran 2015 “Effect of dexmedetomidine on erythrocyte deformability during ischaemia-reperfusion injury of heart in diabetic rats

  Gazi Üniversitesi

 • Ekim 2014 Ratlarda Levosimendanın Miyokard İskemi Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkisi

  Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği

 • Haziran 2014 Effect of iloprost on erythrocyte deformability in rat lower extremity undergoing ischemia reperfusion injury

  Gazi Üniversitesi

 • Haziran 2013 The evaluation of effects of lornoxicam on blood flow and erythrocythe deformability in comparison with i.v. paracetamol in rats

  Gazi Üniversitesi

 • Aralık 2012 Evaluation of Erythrocyte Deformability in Experimentally Induced Osteoporosis in Male Rats and the Effects of Vitamin C Supplementation on Erythrocyte Deformability and Bone Mineral Density

  Tübitak

 • Haziran 2012 Effects of a general anaesthetic agent, propofol, on erythrocyte deformability

  Gazi Üniversitesi

 • Ekim 2010 Effect of Dexmedetomidine on Erythrocyte Deformability During Ischemia-Reperfusion Injury of Liver in Diabetic Rats

  Hccm-Consulting, Bremen And The Working Group Of German And Turkish Anaesthesiologists İn The German Society Of Anesthesiology And Intensive Care Medicine- Reinhard-Purschke-Prize

 • Mart 2010 THE AGE AND GENDER DEPENDENT EFFECTS OF DESFLURANE AND SEVOFLURANE ON RAT LIVER

  Tübitak

 • Mayıs 2009 Osteoporotik dişi sıçanlarda oksidan/antioksidan dengenin ve vitamin C desteğinin oksidatif stres ve kemik mineral yoğunluğu üzerine etkilerinin incelenmesi

  Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 606

h-indeksi (WOS): 13