Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Comparison of Porous Titanium Granule and Xenograft in the Surgical Treatment of Peri-Implantitis: A Prospective Clinical Study

CLINICAL IMPLANT DENTISTRY AND RELATED RESEARCH, cilt.19, sa.2, ss.316-327, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Peri İmplant Hastalıkların Cerrahi Tedavisinde İmpant Yüzeylerine Uygulanan Dekontaminasyon Yöntemleri

ADO klinik Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.1517-1526, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Agresif ve kronik periodontitiste TNF alfa ve IL 6 gen polimorfizimin belirlenmesi

Selçuk Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi dergisi, cilt.22, ss.14-20, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hatalı Dental Uygulamalar Nedeniyle Oluşan Periodontal Doku Kaybının Rejeneratif Tedavi Yöntemleriyle Restorasyonu

Gazi Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.51-55, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Östrojen Hormonunun Periodontitise Bağlı Olarak Görülen Kemik Rezorbsiyonu Üzerine Etkileri

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Kimyasal Yapılardaki Ağız Gargaralarının İnsan Dişeti Fibroblastları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.114117, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siklosporin A nın Gingival Fibroblastların Hücreiçi Ca 2 Üzerine Etkisi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Dolgu Maddeleri Üzerinde İnsan Dişeti Fibroblast Ataşmanının Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Periimplantitis Tedavisi

Nobel Biocare Türkiye Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2016

Anterior maksiler kemik defekti olan hastanın protetik rehabilitasyonu Vaka raporu

23. Uluslararası İzmir Diş Hekimleri Odası Bilimsel Kongresi İzmir, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016