Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Green Goal

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi , vol.2, no.1, pp.41-57, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sporda Çocuk İstismarı Türlerinin Sınıflandırılması

III. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Batumi, Georgia, 7 - 09 October 2019, pp.317-327 Sustainable Development

Akademisyenlerin Kişi Örgüt Uyumu ve İş Tatmini Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Turkey, 25 April - 28 May 2019, pp.1074-1082

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ YAŞAM TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ

II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Turkey, 21 - 24 March 2019, pp.285-289

SPORDA ÇOCUK KORUMA POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE FOTOĞRAF VE VİDEO KULLANIMI

II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Turkey, 21 - 24 March 2019, pp.309-313

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (Ioc) Sporda Çocuk Koruma Politika ve Uygulamalarının İncelenmes

ULUSLARARASI REKREASYON VE SPOR YÖNETİMİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.480-481

Çocuk Hakları Açısından Antrenör ve Sporcu İletişimi

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Muğla, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.461-462 Sustainable Development

Antrenörlerde Lider-Üye Etkileşimi

6th International Conference on Science, Cul ture, and Sport, Lviv, Ukraine, 25 - 27 April 2018, pp.155

Örgütsel Politika: Spor Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme

World Congress of Sport Sciences Researches, Manisa, Turkey, 23 - 26 November 2017, pp.186

Gençlik Liderlerinde Öz liderlik ve İzlenim Yönetimi Davranışlarının İlişkisi

World Congress of Sport Sciences Researches, Manisa, Turkey, 23 - 26 November 2017, pp.733

Antrenörlerde İşkoliklik Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017

A Scrutiny on The Empathizing Levels of Handball Sportspeople

The 3. International Sport Nutrition Conference “Transdisciplinary Research in Physical Therapy, Physical Activities and Sports Nutrition, Tirgu Mureş, Romania, 3 - 04 November 2017, vol.63, pp.50

Muay Thai Antrenörlerinin Duygusal Emekleri ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017

sporda iyi yönetişim uygulamaları Avrupa Birliği Örneği

10. spor bilimleri öğrenci kongresi, Kırıkkale, Turkey, 10 - 12 May 2017 Sustainable Development

Child Protection Program Implementations in Sport Management

4th International Conference on Science Culture and Sport, Ohrid, Macedonia, 22 - 26 May 2015, pp.62-63

The Study of Academicians Organizational Commitment Levels on Different Variables Physical Education and Sport Sciences

15 th İnternational Scientific Conference (Perspectıves In Physical Education and Sport), Romania, 22 - 23 May 2015

THE STUDY OF ACADEMICIANS ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVELS ON DIFFERENTVARIABLES PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCES

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”, Constanta, Romania, 22 - 23 May 2015

POLITICAL CLIENTELISM IN TURKISH SPORT FEDERATIONS

The 21st Conference of the European Association for Sport Management (EASM, İstanbul, Turkey, 11 - 15 September 2013, pp.269

Sport in Terms of Political Usage

2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, Ankara, Turkey, 31 May - 02 June 2012, pp.66

Workers’ Sport Movement in Germany

11th International Sport Science Congress, Antalya, Turkey, 10 - 12 November 2010, pp.112

Çocuk Oyunları ve Kültür Aktarımı

6.Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, calalabat, Kyrgyzstan, 25 - 28 May 2008, pp.453-458

Green Goal

4th International Scientific Congress, ‘Sport, Stress, Adaptation’ Olympic Sport and Sport for All, sofya, Bulgaria, 17 - 18 November 2006, pp.134-135

Spor Hayat İçindir

Spor Eğitiminin ve Performansının Felsefi Temelleri Sempozyumu, Manisa, Turkey, 8 April - 09 May 2005, pp.75-76

Sports Law and International Court of Arbitration for Sport

The 10th ICHPER SD Europe Congress The TSSA 8th International Sports Science Congress, Antalya, Turkey, 17 - 20 November 2004, pp.135-136

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

86

Citation (WoS)

6

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

7

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

12

Open Access

13
UN Sustainable Development Goals