Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TIP TARİHİ VE ETİĞİ DERSİNİN TIP TARİHİ KONULARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Diyalektolog - Ulusal Hakemlin Sosyal Arastirmalar Dergisi, vol.201819, no.19, pp.503-518, 2018 (Other Refereed National Journals)

Opinions of The Students of The Faculty Of Medicine Towards The Subjects Of Ataturk’s Principles And History Of Revolution (Example Of Gazi University

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.26, no.1, pp.1-18, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Divanü Lügati’t- Türk’te Yer Alan Türk Halk Kültürü İlköğretim 4-5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programlarında İşlenişi

Türk Tarih Eğitimi Dergisi, vol.5, no.1, pp.226-240, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Diriliş” by the perspective of expert historianspUsta tarihçilerin bakış açısı ile “Diriliş Dizisi”

International Journal of Human Sciences, vol.12, no.2, pp.1377-1396, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sakarya Savaşının İnkılap Tarihi Öğretimi Açısından Hatıratlarda İncelenmesi Üzerine Bir Değerlendirme

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, no.16, pp.261-272, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Prof.Dr. Reşat Genç’xxin Hayatı ve Eserlerine Dair

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, no.16, pp.1-17, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tarih Sinema Etkileşiminin Popüler Kültürdeki Yeri

Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.13-18, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersine ve Sosyal Bilgiler Öğretmenine İlişkin Metaforlar

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.183-199, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim 6-7. Sınıf Sosyal Bilgiler Programlarında Türk Halk Kültürü Öğelerinin Yeri ve Önemi

Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.3, pp.13-25, 2014 (Other Refereed National Journals)

Atatürk’ün Tarih Anlayışı

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.29, pp.1452-1466, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Atatürk’ün Eğitim Anlayışı

Askeri Tarih Bülteni, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Günümüz Lise 9. ve 10. sınıflarda (türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih Derslerinde) Destan Öğretiminin Yeri

Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 March 2018, vol.1, pp.295-307

Tarihi Süreç İçerisinde Türk Polis Teşkilatı

Türk Polis Teşkilatında Yeni Gelişmeler Sempozyumu, Turkey, 9 - 10 April 2010

Books & Book Chapters

Frıedrıch Adolph Wılhelm Dıesterweg

in: Dünya Eğitimine Yön Verneler I, Mustafa Safran, Bahri Ata , Hüseyin Köksal, Talip Öztürk, Editor, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.239-248, 2019

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Öğretilmesine Yönelik Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri (Gazi Üniversitesi Örneği)

in: Tarihin İzinde Bir Ömür Prof. Dr. Nuri Yavuz’a Armağan, Necdet Hayta, Bahattin Demirtaş, Mustafa Can, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.364-378, 2019

Lozan Antlaşması ve Sonrası Türk Dış Politikası

in: Çağdaş Türkiye Tarihi, Demircioğlu, İsmail Hakkı, Özcan, Ahmet, Yiğit, Yücel, Çencen, Namık, Editor, Pegem A, Ankara, pp.224-253, 2019

Temel Kavramlar

in: Çağdaş Türkiye Tarihi, İsmal H. Demircioğlu, Ahmet Özcan, Yücel Yiğit, Namık Çencen, Editor, A Pegem Akademi, Ankara, pp.1-10, 2019

Modern Türkiye’de Sağlık (1923-2019)

in: Modern Türkiye Tarihi, Ahmet Şimşek, Editor, A Pegem Akademi, Ankara, pp.447-464, 2019

Özbekistan Tarih Ders Kitaplarında Türkiye İmajı

in: Dünyada Türk İmajı, Ahmet Şimşek, Editor, A Pegem Akademi, Ankara, pp.423-431, 2018

Reşat Genç’xxin Hayatı ve Eserlerine Dair

in: Kaşgarlı nın Tarihçi Torunu Reşat Genç Armağanı, MEHMET ŞAHİNGÖZ, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, pp.1-17, 2015