Assoc. Prof.

NAZİFE BURCU TAKIL


Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Education Information

2019 - Continues

2019 - Continues

Undergraduate

Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, Open Education Programs, Turkey

2011 - 2014

2011 - 2014

Doctorate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Dr), Turkey

2008 - 2011

2008 - 2011

Postgraduate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

2004 - 2008

2004 - 2008

Undergraduate

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde iletişimsel yaklaşımın yazma becerisine etkisi

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Dr)

1950

1950

Postgraduate

Türkçe dersinde çağrışımın kullanımı ile ilgili gereklilikler ve öneriler

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Education, Educational Sciences, Philology

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Research Assistant PhD

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2010 - 2014

2010 - 2014

Research Assistant

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Topluma Hizmet Uygulamaları

Doctorate

Doctorate

DİLBİLİM

Postgraduate

Postgraduate

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Anlama Becerileri

Postgraduate

Postgraduate

Temel Dil Becerilerinin Geliştirilmesi

Postgraduate

Postgraduate

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Konuşma YAzma Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK DİLİ

Undergraduate

Undergraduate

Ses ve Yapı Bilgisi

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması

Taught Courses And Trainings

2020 - 2021

2020 - 2021

Yurtdışındaki Türkçe Eğiticilerine Yönelik Çevrimiçi Eğitim PRogramı

Academic Units - Certificate Program

Takıl N. B.

2020 - 2020

2020 - 2020

MASAL ANLATICILIĞI

Academic Units - Certificate Program

Takıl N. B.

2020 - 2020

2020 - 2020

Çocuk Edebiyatı

Academic Units - Training

Takıl N. B.

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2021

2021

Trait anxiety vs career anxiety in relation to attentional control

TAKIL N. B. , Sari B. A.

CURRENT PSYCHOLOGY, vol.40, no.5, pp.2366-2370, 2021 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Türkçe öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirmeye ilişkin öz yeterlilikleri

TAKIL N. B.

Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, vol.6, no.1, pp.32-43, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Türkçe öğretmen adaylarının sosyal ve akademik yeterlik algılarının incelenmesi

SAYIN A. , TAKIL N. B.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.868-883, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Türkçe öğretmen adaylarının 15 yaş grubu öğrencilerin okuma becerilerine yönelik görüşleri

SAYIN A. , TAKIL N. B.

International Journal of Language Academy, vol.5, no.15, pp.266-284, 2017 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SÖZLÜ ANLATIM DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA DAİR BİR ARAŞTIRMA

TAKIL N. B.

Journal of Turkish Studies, vol.11, pp.665, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

2015 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE 5 8 SINIF ÖĞRENCİLERİN KELİME SERVETLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

TAKIL N. B.

MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ, vol.210, no.45, pp.238-250, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

THE USE OF ASK WRITE THROW TECHNIQUE AS A WRITING SKILL PRACTICE WHEN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

TAKIL N. B.

Educational Research and Reviews, vol.11, no.7, pp.426-436, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2016

2016

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR EYLEM ARAŞTIRMASI: DÖNGÜSEL YAZMA ETKİNLİĞİ

TAKIL N. B.

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.20, pp.299-312, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

DISCOURSE ANALYSIS IN CLASSROOM MANAGEMENT

TAKIL N. B.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND COMMERCE, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE RESİMYAZILAR VE BAĞLAMSAL CÜMLELERLE KELİME ÖĞRETİMİ

TAKIL N. B.

Journal of Turkish Studies, vol.11, pp.2131, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS EĞİTİMİNDE ALDIKLARI DERSLERİN MESLEK HAYATLARINA ETKİSİ

TAKIL N. B.

the Journal of Academic Social Sciences, vol.29, no.29, pp.373, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Türkçe Eğitiminde Bir Materyal Olarak Masal

TAKIL N. B.

12. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Turkey, 21 October 2020

2019

2019

Ukrayna’da Türkçe Eğitimi

AÇIK F. , TAKIL N. B.

6. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.201

2019

2019

Türkçe Öğretmen Adaylarının Yazma Becerileri: Dilekçe Örnekleminde

AÇIK F. , TAKIL N. B.

6. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.200

2018

2018

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Bir Materyal: Kukla.

TAKIL N. B.

. 6th International Conerence on Science, Culture and Sport, Lviv, Ukraine, 25 - 27 April 2018

2017

2017

Türçenin Yabancı Dil olarak Öğretiminde İstasyon Tekniğinin B2 Seviyesinde Yazma Becrisinde Kullanımı

TEMİZYÜREK F. , TAKIL N. B.

I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, Bursa, Turkey, 17 - 19 May 2017

2017

2017

BAĞLAM DIŞI DİL KULLANIMININ OKUMA VE YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ

TAKIL N. B.

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017

2017

2017

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE İSTASYON TEKNİĞİNİN B2 SEVİYESİNDE YAZMA BECERİSİNDE KULLANIMI

TEMİZYÜREK F. , TAKIL N. B.

ULUSLARARASI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ BİLGİ ŞÖLENİ, Bursa, Turkey, 17 - 19 May 2017

2016

2016

Tarihî Belgeler Işığında Türkçe öğretimi

TEMİZYÜREK F. , TAKIL N. B.

Yaşam Boyu Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 17 December 2016, pp.45-49

2016

2016

TARİHİ BELGELER IŞIĞINDA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

TEMİZYÜREK F. , TAKIL N. B.

World Congress on Lifelong Education, Turkey, 16 - 17 December 2016

2016

2016

Erken Çocukluk Döneminde kullanılan kitapların dil ve Zihinsel Gelişimdeki Yeri ve Önemi

TEMİZYÜREK F. , TAKIL N. B.

1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Edirne, Turkey, 4 - 07 May 2016

2016

2016

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE RUHDİLBİLİMSEL BİR BAKIŞ

TAKIL N. B.

WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES, 27 - 29 October 2016

2016

2016

TÜRKÇENİN ANA DİLİ VE YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE TELEVİZYON VE GAZETE REKLAMLARINDAN YARARLANMA

TAKIL N. B. , ERDEN K., ERDEN N. K.

WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016

2016

2016

TÜRKÇE DERSİNDE KULLANILAN KELİMELERİN DUYGU DEĞERLERİNİN ÖĞRENME SÜRECİNE ETKİSİ

TAKIL N. B.

25. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016, pp.745-746

2016

2016

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE TÜRKÇE EĞİTİMİNE İLİŞKİN EBEVEYN VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI

TAKIL N. B.

ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ KONGRESİ, 18 - 20 March 2016

2016

2016

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS EĞİTİMİNDE ALDIKLARI DERSLERİN MESLEK HAYATLARINA ETKİSİ

TAKIL N. B.

1ST INTERNATIONAL MANAGEMENT RESEARCH CONGRESS "INTERACTION ON MANAGEMENT AND NEW PARADIGMS", 19 - 20 March 2016

2011

2011

DOĞADAN DİLİMİZE GÖKTÜRK ALFABESİ

ERDEN N. B.

1. ULUSLARARASI TÜRKÇE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 15 - 17 December 2011

2011

2011

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÇAĞRIŞIM TEKNİĞİNİN KELİME KAZANIMINA ETKİSİ VE ÖNEMİ

AYTAŞ G. , TAKIL N. B.

4. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ KURULTAYI, 8 - 09 September 2011

2011

2011

ANLAMBİLİM ÇERÇEVESİNDE KELİME VE ÇAĞRIŞIM İLİŞKİSİ

ERDEN N. B.

1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, 5 - 07 May 2011

Books & Book Chapters

2020

2020

Elif ile Hecele 10'lu Hikâye Seti

Takıl N. B.

Martı Yayınevi, İstanbul, 2020

2020

2020

ÇOCUĞA GÖRELİK AÇISINDAN MASAL

TAKIL N. B.

in: MASAL ANLATICILIĞI EĞİTİMİ, UĞUR KILIÇ, Editor, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Ankara, pp.86-98, 2020

2019

2019

Neşeli Yaz (10'lu Hikaye Seti)

Takıl N. B.

Martı Yayınevi, İstanbul, 2019

2019

2019

Anadolu Masalları

OĞUZ M. Ö. , ÖLÇER ÖZÜNEL E., TAKIL N. B. , SALTIK O., ÇAKIR E., ARAL A. E. , et al.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, 2019

2016

2016

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÇAĞRIŞIM VE İLETİŞİM

TAKIL N. B.

in: TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ALGI, GIYASETTİN AYTAŞ, Editor, AKÇAĞ, Ankara, pp.117-134, 2016

2016

2016

Erken Çocukluk Döneminde Kullanılan Kitapların Dil ve Zihinsel Gelişimdeki Yeri ve Önemi

TEMİZYÜREK F. , TAKIL N. B.

in: ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATINDA BARIŞ KÜLTÜRÜ, ASUTAY HİKMET, ÖZTÜRK TUNCAY,YILMAZ DİDEM,BAYTAR DURAN SEMA,GÜREL SARE, ÜNAL H. ZEKİYE , Editor, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Edirne, pp.355-361, 2016

2015

2015

ÇAĞRIŞIM VE TÜRKÇE EĞİTİMİ

TAKIL N. B.

Türkiye Alim Kitapları, Saarbrücken, 2015

Scientific Refereeing

March 2019

March 2019

turkish Studies

Other Indexed Journal

January 2019

January 2019

EDUCATIONAL RESEARCH REVIEW

Journal Indexed in ESCI

Tasks In Event Organizations

Aralık 2020

Aralık 2020

12.DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU

Scientific Congress

Takıl N. B.
Ankara, Turkey

Ekim 2020

Ekim 2020

XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Scientific Congress

Kalenderoğlu İ. , Açık F., Çeltik H. , Ergönenç Akbaba D. , Temur N. , Uyar Y. , et al.
Ankara, Turkey

Kasım 2019

Kasım 2019

TÜRKÇENİN DÜNÜ, BUGÜNÜ ,YARINI ÇALIŞTAYI

Workshop Organization

Takıl N. B.
Ankara, Turkey

Mobility Activity

2020 - 2021

2020 - 2021

Other

Guest Researcher

Multicultural Education Services Finnish Education Unit, Finland