Doç.Dr.

NAZİFE BURCU TAKIL


Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Eğitim Bilgileri

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Açık Öğretim Programları, Türkiye

2011 - 2014

2011 - 2014

Doktora

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Dr), Türkiye

2008 - 2011

2008 - 2011

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Yl) (Tezli), Türkiye

2004 - 2008

2004 - 2008

Lisans

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde iletişimsel yaklaşımın yazma becerisine etkisi

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Dr)

1950

1950

Yüksek Lisans

Türkçe dersinde çağrışımın kullanımı ile ilgili gereklilikler ve öneriler

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Eğitim, Eğitim Bilimleri, Dil ve Edebiyat

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Araştırma Görevlisi Dr.

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2010 - 2014

2010 - 2014

Araştırma Görevlisi

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Topluma Hizmet Uygulamaları

Doktora

Doktora

DİLBİLİM

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Anlama Becerileri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Temel Dil Becerilerinin Geliştirilmesi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Konuşma YAzma Öğretimi

Lisans

Lisans

TÜRK DİLİ

Lisans

Lisans

Ses ve Yapı Bilgisi

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2020 - 2021

2020 - 2021

Yurtdışındaki Türkçe Eğiticilerine Yönelik Çevrimiçi Eğitim PRogramı

Akademik Birimler - Sertifika Programı

Takıl N. B.

2020 - 2020

2020 - 2020

MASAL ANLATICILIĞI

Akademik Birimler - Sertifika Programı

Takıl N. B.

2020 - 2020

2020 - 2020

Çocuk Edebiyatı

Akademik Birimler - Eğitim

Takıl N. B.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Trait anxiety vs career anxiety in relation to attentional control

TAKIL N. B. , Sari B. A.

CURRENT PSYCHOLOGY, cilt.40, sa.5, ss.2366-2370, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Türkçe öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirmeye ilişkin öz yeterlilikleri

TAKIL N. B.

Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, cilt.6, sa.1, ss.32-43, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Türkçe öğretmen adaylarının sosyal ve akademik yeterlik algılarının incelenmesi

SAYIN A. , TAKIL N. B.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.868-883, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Türkçe öğretmen adaylarının 15 yaş grubu öğrencilerin okuma becerilerine yönelik görüşleri

SAYIN A. , TAKIL N. B.

International Journal of Language Academy, cilt.5, sa.15, ss.266-284, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SÖZLÜ ANLATIM DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA DAİR BİR ARAŞTIRMA

TAKIL N. B.

Journal of Turkish Studies, cilt.11, ss.665, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

2015 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE 5 8 SINIF ÖĞRENCİLERİN KELİME SERVETLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

TAKIL N. B.

MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ, cilt.210, sa.45, ss.238-250, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

THE USE OF ASK WRITE THROW TECHNIQUE AS A WRITING SKILL PRACTICE WHEN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

TAKIL N. B.

Educational Research and Reviews, cilt.11, sa.7, ss.426-436, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR EYLEM ARAŞTIRMASI: DÖNGÜSEL YAZMA ETKİNLİĞİ

TAKIL N. B.

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.20, ss.299-312, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

DISCOURSE ANALYSIS IN CLASSROOM MANAGEMENT

TAKIL N. B.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND COMMERCE, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE RESİMYAZILAR VE BAĞLAMSAL CÜMLELERLE KELİME ÖĞRETİMİ

TAKIL N. B.

Journal of Turkish Studies, cilt.11, ss.2131, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS EĞİTİMİNDE ALDIKLARI DERSLERİN MESLEK HAYATLARINA ETKİSİ

TAKIL N. B.

the Journal of Academic Social Sciences, cilt.29, sa.29, ss.373, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Türkçe Eğitiminde Bir Materyal Olarak Masal

TAKIL N. B.

12. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Türkiye, 21 Ekim 2020

2019

2019

Ukrayna’da Türkçe Eğitimi

AÇIK F. , TAKIL N. B.

6. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.201

2019

2019

Türkçe Öğretmen Adaylarının Yazma Becerileri: Dilekçe Örnekleminde

AÇIK F. , TAKIL N. B.

6. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.200

2018

2018

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Bir Materyal: Kukla.

TAKIL N. B.

. 6th International Conerence on Science, Culture and Sport, Lviv, Ukrayna, 25 - 27 Nisan 2018

2017

2017

Türçenin Yabancı Dil olarak Öğretiminde İstasyon Tekniğinin B2 Seviyesinde Yazma Becrisinde Kullanımı

TEMİZYÜREK F. , TAKIL N. B.

I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, Bursa, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017

2017

2017

BAĞLAM DIŞI DİL KULLANIMININ OKUMA VE YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ

TAKIL N. B.

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017

2017

2017

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE İSTASYON TEKNİĞİNİN B2 SEVİYESİNDE YAZMA BECERİSİNDE KULLANIMI

TEMİZYÜREK F. , TAKIL N. B.

ULUSLARARASI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ BİLGİ ŞÖLENİ, Bursa, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017

2016

2016

Tarihî Belgeler Işığında Türkçe öğretimi

TEMİZYÜREK F. , TAKIL N. B.

Yaşam Boyu Eğitim Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Aralık 2016, ss.45-49

2016

2016

TARİHİ BELGELER IŞIĞINDA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

TEMİZYÜREK F. , TAKIL N. B.

World Congress on Lifelong Education, Türkiye, 16 - 17 Aralık 2016

2016

2016

Erken Çocukluk Döneminde kullanılan kitapların dil ve Zihinsel Gelişimdeki Yeri ve Önemi

TEMİZYÜREK F. , TAKIL N. B.

1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Edirne, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016

2016

2016

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE RUHDİLBİLİMSEL BİR BAKIŞ

TAKIL N. B.

WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES, 27 - 29 Ekim 2016

2016

2016

TÜRKÇENİN ANA DİLİ VE YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE TELEVİZYON VE GAZETE REKLAMLARINDAN YARARLANMA

TAKIL N. B. , ERDEN K., ERDEN N. K.

WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2016

2016

2016

TÜRKÇE DERSİNDE KULLANILAN KELİMELERİN DUYGU DEĞERLERİNİN ÖĞRENME SÜRECİNE ETKİSİ

TAKIL N. B.

25. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016, ss.745-746

2016

2016

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE TÜRKÇE EĞİTİMİNE İLİŞKİN EBEVEYN VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI

TAKIL N. B.

ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ KONGRESİ, 18 - 20 Mart 2016

2016

2016

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS EĞİTİMİNDE ALDIKLARI DERSLERİN MESLEK HAYATLARINA ETKİSİ

TAKIL N. B.

1ST INTERNATIONAL MANAGEMENT RESEARCH CONGRESS "INTERACTION ON MANAGEMENT AND NEW PARADIGMS", 19 - 20 Mart 2016

2011

2011

DOĞADAN DİLİMİZE GÖKTÜRK ALFABESİ

ERDEN N. B.

1. ULUSLARARASI TÜRKÇE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 15 - 17 Aralık 2011

2011

2011

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÇAĞRIŞIM TEKNİĞİNİN KELİME KAZANIMINA ETKİSİ VE ÖNEMİ

AYTAŞ G. , TAKIL N. B.

4. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ KURULTAYI, 8 - 09 Eylül 2011

2011

2011

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SÖZEL GÖRSEL ÇAĞRIŞIM HARİTASININ KULLANIMI

AYTAŞ G. , ERDEN N. B.

INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE, 25 - 27 Mayıs 2011

2011

2011

ANLAMBİLİM ÇERÇEVESİNDE KELİME VE ÇAĞRIŞIM İLİŞKİSİ

ERDEN N. B.

1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, 5 - 07 Mayıs 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Elif ile Hecele 10'lu Hikâye Seti

Takıl N. B.

Martı Yayınevi, İstanbul, 2020

2020

2020

ÇOCUĞA GÖRELİK AÇISINDAN MASAL

TAKIL N. B.

MASAL ANLATICILIĞI EĞİTİMİ, UĞUR KILIÇ, Editör, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Ankara, ss.86-98, 2020

2019

2019

Neşeli Yaz (10'lu Hikaye Seti)

Takıl N. B.

Martı Yayınevi, İstanbul, 2019

2019

2019

Anadolu Masalları

OĞUZ M. Ö. , ÖLÇER ÖZÜNEL E., TAKIL N. B. , SALTIK O., ÇAKIR E., ARAL A. E. , et al.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, 2019

2016

2016

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÇAĞRIŞIM VE İLETİŞİM

TAKIL N. B.

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ALGI, GIYASETTİN AYTAŞ, Editör, AKÇAĞ, Ankara, ss.117-134, 2016

2016

2016

Erken Çocukluk Döneminde Kullanılan Kitapların Dil ve Zihinsel Gelişimdeki Yeri ve Önemi

TEMİZYÜREK F. , TAKIL N. B.

ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATINDA BARIŞ KÜLTÜRÜ, ASUTAY HİKMET, ÖZTÜRK TUNCAY,YILMAZ DİDEM,BAYTAR DURAN SEMA,GÜREL SARE, ÜNAL H. ZEKİYE , Editör, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Edirne, ss.355-361, 2016

2015

2015

ÇAĞRIŞIM VE TÜRKÇE EĞİTİMİ

TAKIL N. B.

Türkiye Alim Kitapları, Saarbrücken, 2015

Bilimsel Hakemlikler

Mart 2019

Mart 2019

turkish Studies

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

EDUCATIONAL RESEARCH REVIEW

ESCI Kapsamındaki Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Aralık 2020

Aralık 2020

12.DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Takıl N. B.
Ankara, Türkiye

Ekim 2020

Ekim 2020

XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Kalenderoğlu İ. , Açık F., Çeltik H. , Ergönenç Akbaba D. , Temur N. , Uyar Y. , et al.
Ankara, Türkiye

Kasım 2019

Kasım 2019

TÜRKÇENİN DÜNÜ, BUGÜNÜ ,YARINI ÇALIŞTAYI

Çalıştay Organizasyonu

Takıl N. B.
Ankara, Türkiye

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

2020 - 2021

2020 - 2021

Diğer

Misafir Araştırmacı

Multicultural Education Services Finnish Education Unit, Finlandiya