Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Sport Education Model-Based Social-Emotional Learning Program on Emotional Intelligence

International Education Studies, cilt.13, sa.4, ss.41-53, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effect of Personal and Social Responsibility-Based Social-Emotional Learning Program on Emotional Intelligence

Journal of Education and Learning, cilt.9, sa.2, ss.148-159, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Edmond Desbonnet’in Les Rois De La Lutte (Güreşin Kralları) İsimli Eserindeki Türk Güreşçileri

Social Sciences Studies Journal, cilt.6, sa.57, ss.736-743, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi ve Spor Dersinde Eğitim Etkileşimleri ve Cinsiyet Farklılıklarının Öğrenci Algısına Etkisi Üzerine Bir Çalışma

Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, cilt.6, sa.28, ss.135-144, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Ziyaretçilerinin Nice Ulusal Spor Müzesi İle İlgili Görüşleri

Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, cilt.6, sa.23, ss.184-190, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal-Duygusal Öğrenme Modeli Uyarlanmış Spor Eğitimi Modelinin Öz Yeterlik Ve Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutuma Etkisi

Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, cilt.6, sa.22, ss.59-69, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sporda Kişisel Çabanın Performansa Etkileri Üzerine Nitel Bir Çalışma

Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, cilt.6, sa.27, ss.33-41, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Structure, Functioning And Problems Of Nice National Sport Museum of France

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.3, sa.10, ss.124-137, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiyede 1968 Yılında Güreşçilerin Boykotu ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Türk Güreş Vakfı Dergisi, sa.2, ss.58-66, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RIZA KESER’İ HATIRLAMAK

TÜRK GÜREŞ VAKFI, sa.1, ss.64-65, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CUMHURİYETE KADAR TÜRK GÜREŞİ

TÜRK GÜREŞ VAKFI, sa.1, ss.52-54, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi (1924-1951) Kırkpınar Güreşleri

TÜRK GÜREŞ VAKFI, sa.2, ss.67-69, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doç Dr Haluk Koç İle Güreş Üzerine Bir Görüşme

Türk Güreş Vakfı Dergisi, ss.52-58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankara Yaşar Doğu Güreş İhtisas Kulübü

Türk Güreş Vakfı Dergisi, ss.30-35, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Koca Yusuf Hatıra Parası Üzerine Düşünceler

Türk Güreş Vakfı Dergisi, ss.54-55, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Koca Yusuf un Pehlivanlık Kimliğinde Spor Ahlâkı

Ezcümle Dergisi, sa.19, ss.32-34, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşar Doğu ve Ankara Güreş Kulübü

Ezcümle Dergisi, sa.17, ss.25-29, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 650 Yıl Hatıra Parası Üzerine Düşünceler

Türk Güreş Vakfı Dergisi, ss.29, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Güreş Filmleri

Türk Güreş Vakfı Dergisi, ss.58-59, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güreş Spor Gazetesi

Türk Güreş Vakfı Dergisi, ss.62-63, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşar Doğu nun Mustafa Dağıstanlı yı Keşfetmesi

Türk Güreş Vakfı Dergisi, ss.60-61, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Davranış Rol Model Olarak Yaşar Doğu nun Şampiyonları Keşfetmesi ve Sahip Çıkması

Türk Güreş Vakfı Dergisi, ss.36-38, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Qualitative Study on the Effects of Personal Effort on Performance

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2019

Comparison of the Narcissist Personality Characteristics of the Students From The Faculty of Sports Sciences and The Students From The Department Of Fine Arts

6th International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019

Türk Zı̇yaretçı̇lerı̇nı̇n Nı̇ce Ulusal Spor Müzesı̇ İle İlgı̇lı̇ Görüşlerı̇

III. International Art and Aesthetics Symposium, Gaziantep, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019

Üniversite Öğrencilerinin Spora Katılım ve Sosyalleşme Düzeyleri Arasındaki İlişki

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018

Okula Uyumun Spor Başarı Motivasyonuna Etkisi

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018

The Relationship Between Social-Emotional Competency and Academic Achievement Motivation

13th FIEP European Congress and 29th FIEP World Congress, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2018

Türk Okçuluğunda Okçu Yüzüğü/Zihgir/Şast

I.International Congress Of Physical Education, Sport, Recreation and Dance, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

Türk Okçuluğunda Yay Kirişi/Çile

I.International Congress Of Physical Education, Sport, Recreation and Dance, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

Spor Turizminin Gelenekleri ve Alışkanlıkları: Dünyadan Örnekler

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Bodrum, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2018

Spor Müzelerinin Spor Turizmindeki Yeri: İngiltere Örneği

The International Congress of Sports for All and Wellness, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2018

Lozan Olimpiyatlar Müzesi ve Türk Ziyaretçileri

The International Congress of Sports for All and Wellness, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2018

Osmanlı Devleti’nde Menzil Okçuluğu

15th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Distance Archery in the Ottoman Empire

15. Uluslararası Spor Bilimleri KOngresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Lozan Olimpiyat Müzesi’nin Yapısı ve İşlevi

15th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

The Structure and Function of the Lausanne Olympic Museum

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15 - 18 Kasım 2017

1968 Mexico City Olimpiyat Oyunları Öncesi Güreşçilerin Boykotu

The International Balkan Conference in Sport Science, Bursa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2017

Wrestlers’ Boycott Before 1968 Mexico Cıity Olympic Games

4. ULUSLARARASI BALKAN SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Bursa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2017, ss.112

Examination and Assessment of ‘Turkish Wrestling’ Part Of The Work Of Poul Pons Titled As “La Lutte”

10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy, Elazığ, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016

Paul Pons un La Lutte Güreş İsimli Eserinin Türk Güreşi Bölümünün İncelenmesi ve Değerlendirmesi

10. Uluslararası Beden Eğitimi ve Fiziksel Terapi Kongresi, Elazığ, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016

Ahmet Sadık Yaramanoğlu Cumhuriyet Dönemi nin Örnek Bir Beden Eğitimcisi

Tarihten Günümüze Elazığ Uluslararası Kongresi, Elazığ, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Reflections of the Use of Technology on Sports Education and Sports Products

IGI Global ”Advances in Educational Technologies and Instructional Design (AETID)”, Mehmet DURNALI, İbrahim LİMON, Editör, IGI Global, Hershey, ss.188-201, 2020

Lozan Olimpiyatlar Müzesi’nin Yapısı ve İşlevi

Spor Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar - Cilt 1, Doç.Dr.Özgür Karataş, Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.105-114, 2020

The Place of Turkish Equestrian in the Modern Olympics

”Sport Sciences” Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı 2020, Pervin BİLİR, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.55-69, 2020

Lausanne Olympics Museum and Turkish Visitors

Academic Studies in Socal Sciences, Hasan BABACAN, Meriç ERASLAN, Abidin TEMİZER, Editör, IVPE Yayınevi, Cetinje, ss.522-533, 2020

Sports Traditions and Habits in the World and Turkey

Academic Studies in Socal Sciences, Hasan BABACAN, Meriç ERASLAN, Abidin TEMİZER, Editör, IVPE Yayınevi, Cetinje, ss.511-520, 2020

İstanbul'a 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın Verilmemesinin Nedenlerine Sporseverlerin Bakışı: Nitel Bir Analiz

Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu Av Mustafa Kemal Kaya Armağanı, Tacan Çağlar, Editör, Ankara Barosu Başkanlığı, Ankara, ss.553-695, 2015

İstanbul’a 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın Verilmemesinin Nedenlerine Sporseverlerin Bakışı: Nitel Bir Analiz

Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu Av Mustafa Kemal Kaya Armağanı, Tacar Çağlar, Editör, Ankara Barosu Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss.553-875, 2015

Ahmet Sadık Yaramanoğlu: Cumhuriyet Dönemi’nin Örnek Bir Beden Eğitimcisi

Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu Av Mustafa Kemal Kaya Armağanı, Tacar Çağlar, Editör, Ankara Barosu Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss.483-506, 2015

Karşıyaka-Kasımpaşa Arasında 23 Mayıs 1964 Tarihinde Oynanan Maçın Şike İddialarına Karışması ve Sonuçları

Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu Av Ömer Remzi Arıkan Armağanı, Tacar Çağlar, Editör, Ankara Barosu Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss.483-506, 2013