Education Information

Education Information

 • 2009 - 2014 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tarih Eğitimi (Dr), Turkey

 • 2007 - 2009 Postgraduate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tarih Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2002 - 2007 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Tarih öğretiminde analoji yönteminin kullanılmasının orta öğretim öğrencilerinin tutumlarına, başarılarına ve tarihsel düşünme becerilerine etkisi

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tarih Eğitimi (Dr)

 • 2009 Postgraduate

  11. sınıf tarih ders kitaplarında Birinci Dünya Savaşı konusunun yapılandırmacı yaklaşıma göre yeniden tasarlanmasının öğrenci başarılarına etkisi

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tarih Eğitimi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English