Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Sleep as a Transition Metaphor In Epic Narratives

MILLI FOLKLOR, no.117, pp.32-40, 2018 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Talât Sait Halman’ın Yunus Emre Şiirlerinin İngilizce Çevirileri Üzerine Bir İnceleme

ULUSLARARASI İNSAN ÇALIŞMALARI DERGİSİ, vol.2, no.4, pp.148-161, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

EDEBÎ ÇEVİRİ VE MİZAH: BRIDGET JONES’xxS DIARY ADLI ESERİN TÜRKÇE ÇEVİRİSİNİN MİZAH UNSURLARININ AKTARIMI AÇISINDAN ANALİZİ

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, vol.6, no.42, pp.2802-2822, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

POLİTİK SÖYLEM BAĞLAMINDA İSRAİL’İNMEDYA ARACILIĞIYLA ÖTEKİLEŞTİRMEPOLİTİKASI

Balıkesir ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.41, pp.267-296, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

EPİK ANLATILARDA ÇATIŞMA UNSURLARININ ÇÖZÜMLENMESİ: OĞUZ KAĞAN DESTANI ÖRNEĞİ

AKADEMİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.6, no.17, pp.384-390, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Reflection of Magical Realism on Translation: The Aleph

International Journal of Language Academy, vol.6, no.3, pp.240-251, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sözlü Tarih ve Destan Bağlamında Macmuatu’xxt- Tevarih

Türkbilig, no.35, pp.223-231, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Duygu Durumu Bildiren İfadelerin Öğrenilme Düzeyi

Ana Dili Eğitimi Degisi, vol.6, no.3, pp.877-893, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkçe Öğretiminde Kültürlerarası Pedagoji ve İletişim

Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 August 2021

Bir Evren Tasavvurunun Nesneler Dünyasına Yansıması:Tengerek Örneği

1. ULUSLARARASI ANTALYA YÖRÜK SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2019, vol.1, pp.225-239

A STYLISTIC ANALYSIS OF TURKISH TRANSLATIONS OF EDGAR ALLANPOE’S SELECTED POETRY

III. ULUSLARARASI AL- FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2018, vol.1, pp.644-648

Bolşevik İdeolojinin Yaygınlaştırılmasında ve EdebiyatındaEtkin Bir Unsur Olarak Folklor

100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ VETÜRK DÜNYASI, Ankara, Turkey, 22 October 2018, pp.759-777

BIR KULTUREL BELLEK MEKANI OLAN YARAN TE§KILATI VE YARANRiTUELLERINiN SIMGESELLiGI

Kazakistan Qyzdar Üniversitesi, Almati, Kazakhstan, 11 - 13 November 2018, vol.48, pp.615-620

Yabancılar İçin Türkçe Öğretiminde Fırsatlar

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ, Kırıkkale, Turkey, 13 December 2017

Bolşevik İdeolojisinin ve Edebiyatının Aracı ve Kaynağı Olarak Folklor Ürünleri

100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ VE TÜRK DÜNYASI6. ULUSLARARASI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.9-64

İkinci Dil Öğretiminde Beceri ve Yapı İlişkisi

Materials of International Scientific-Practical Conference, Almati, Kazakhstan, 4 - 06 December 2015, vol.1, pp.16-23

Books & Book Chapters

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE DİJİTALORTAM

in: COVID-19 Pandemisi Sonrası DijitalleşmeEğilimlerinin Sosyal ve Beşeri BilimlereYansımaları, DOÇ.DR. FATİH USLU, Editor, NOBEL, Ankara, pp.181-195, 2020 Sustainable Development

BİR EVREN TASAVVURUNUN NESNELER DÜNYASINA YANSIMASI: TENGEREK ÖRNEĞİ

in: YÖRÜK ARAŞTIRMALARI I, DOÇ.DR. FATİH USLU, Editor, PALET YAYINLARI, Konya, pp.29-41, 2020

DİL DÜZEYLERİNE GÖRE SOSYOKÜLTÜREL BİLGİLERİN BELİRLENMESİ VE SUNUMU

in: YABANCI/İKİNCİ DİL ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜR VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM, DOÇ.DR. GÜLNUR AYDIN, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.121-154, 2020

Er Töştük Destanı Metin-İnceleme

Grafiker Yayınları, Ankara, 2018

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kuramlar, Yaklaşımlar, Etkinlikler, Şahin Abdullah, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.535-544, 2018

Yabancılar İçin Türkçe C1

Gazi Üniversitesi TÖMER Yayınları, 2017

YESEVİ TÜRKÇE B2 ORTA DÜZEY DERS KİTABI

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI, 2016

Yesevi Türkçe B1 Orta Düzey Ders Kitabı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, 2016

B1 ORTA DÜZEY ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI, 2016

B2 ORTA DÜZEY DERS KİTABI

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI, 2016

B2 ORTA DÜZEY ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI, 2016

Yesevi Türkçe B2 Orta Düzey Ders Kitabı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı, 2016

B1ORTA DÜZEY DERS KİTABI

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI, 2016

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Temel Düzeyde İletişim ve Uygulamalar

in: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yöntem ve Uygulamalar 1, Hayati Develi, Şeref Ateş, Şaban Çobanoğlu, Mustafa Balcı, İbrahim Gültekin, Nezir Temur, Rahman Ademi, Mustafa Kurt, İlhan Erdem, Halit Karatay, Deniz Melanlıoğlu, Osman Mert, Salim Pilav, Mehmet Ülker, Editor, Yunus Emre Enstitüsü Yayınları, İstanbul, pp.79-86, 2016

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dil Bilgisinin İşlevi

in: YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Kuramlar Yöntemler Beceriler Uygulamalar, Faruk Yıldırım, Burak Tüfekçioğlu, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.261-266, 2016

Türk Edebiyatında Tarihî Dönemler ve Temsilcileri

in: Türk Kültürü El Kitabı, İhsan Çapcıoğlu-Hayati Beşirli, Editor, GRAFİKER, Ankara, pp.189-215, 2015

Honko, Lauri, Miti Tanımlama Problemi

in: Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar II, M. Öcal OĞUZ, Selcan GÜRÇAYIR TEKE, Editor, Geleneksel, Ankara, pp.145-153, 2014

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE C1

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÖMER YAYINLARI, Ankara, 2013