Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2009 - Continues Professor

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Non Academic Experience

 • 2004 - 2008 Anestezi Uzmanı

  Dışkapı Eğitim Ve Araştırma hastanesi

 • 2004 - 2005 Anestezi Uzmanı

  Sami ulus kadın doğum ve çocuk hastanesi

Courses

 • Postgraduate CARDİOPULMONARY RESUSITATION

 • Postgraduate KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON UYGULAMA

 • Postgraduate KAN TRANSFÜZYONU

 • Postgraduate PATHOPHYSIOLOGY OF SCHOCK

 • Postgraduate BLOOD AND FLUID RECUCITATION

Advising Theses