Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Farklı Okul Türlerine Göre 9. Sınıf Öğrencilerinin Yerin Şekillenmesi ile İlgili Kavram Yanılgılarının Tespiti

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.17, no.2, pp.304-322, 2019 (Other Refereed National Journals)

Coğrafya Öğretiminde Programların Tasarım ve Program Öğeleri Açısından İncelenmesi ve 2017 Öğretim Programı

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, vol.6, no.17, pp.521-545, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Haritalarla Öğrenme

Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.7, no.4, pp.955-973, 2009 (Other Refereed National Journals)

Coğrafya Eğitiminde Materyaller ve 2005 Coğrafya Dersi Öğretim Programı

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.15, no.1, pp.373-384, 2007 (Other Refereed National Journals)

Geography Education Through Maps

Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP), vol.1, no.1, pp.93-102, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Coğrafya Eğitiminde Harita ve Küre Kullanım Becerileri

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,, vol.4, no.3, pp.344-350, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effect of EBA Assisted Instruction on Student Achievement in Geography Education Teaching

EDUSREF 2018- Improving Education as a Social System in the face of Future Challenges, Ankara, Turkey, 6 - 07 April 2018, pp.47-48

The Effect Of Watching Documentary in Geography Education to Student Success

EDUSREF-2018 Improving Education as a Social System in the face of Future Challenges, Ankara, Turkey, 6 - 07 April 2018, pp.46

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİNİNBELİRLENMESİ

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Turkey, 11 - 14 May 2017

Türk Öğrencilerinin Özel Haritaları Kullanımı Amerikalı Öğrencilerle Karşılaştırmalı Bir Çalışma Örneği

Coğrafya: Yeni Yüzyılda Fırsatlar ve Tehditler, Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.942

Books & Book Chapters

Cultural Heritage in Geography Teaching in Turkey

in: The Cultural Heritage and Its Sustainablilty in Europe, Salih Şahin, Przemsylaw Charzynski, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.149-162, 2015

Coğrafya Eğitiminde Öğretim Materyalleri

in: Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi, Karabag Servet,Şahin Salih, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.139-174, 2007

Historical Development of Geography Education in Turkey

in: Research on Education, Giannakaki Marina-Stefania,Papanikos Gregory T., Pozios Yiannis,Richards John Kelvyn.s, Editor, Athens Instıtute For Education and Research, Atina, pp.261-270, 2006