Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Farklı Okul Türlerine Göre 9. Sınıf Öğrencilerinin Yerin Şekillenmesi ile İlgili Kavram Yanılgılarının Tespiti

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.304-322, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Öğretiminde Programların Tasarım ve Program Öğeleri Açısından İncelenmesi ve 2017 Öğretim Programı

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, cilt.6, sa.17, ss.521-545, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Haritalarla Öğrenme

Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.4, ss.955-973, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Eğitiminde Materyaller ve 2005 Coğrafya Dersi Öğretim Programı

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.373-384, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geography Education Through Maps

Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP), cilt.1, sa.1, ss.93-102, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Eğitiminde Harita ve Küre Kullanım Becerileri

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,, cilt.4, sa.3, ss.344-350, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effect of EBA Assisted Instruction on Student Achievement in Geography Education Teaching

EDUSREF 2018- Improving Education as a Social System in the face of Future Challenges, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Nisan 2018, ss.47-48

The Effect Of Watching Documentary in Geography Education to Student Success

EDUSREF-2018 Improving Education as a Social System in the face of Future Challenges, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Nisan 2018, ss.46

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİNİNBELİRLENMESİ

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Türk Öğrencilerinin Özel Haritaları Kullanımı Amerikalı Öğrencilerle Karşılaştırmalı Bir Çalışma Örneği

Coğrafya: Yeni Yüzyılda Fırsatlar ve Tehditler, Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2013, ss.942

Kitap & Kitap Bölümleri

Cultural Heritage in Geography Teaching in Turkey

The Cultural Heritage and Its Sustainablilty in Europe, Salih Şahin, Przemsylaw Charzynski, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.149-162, 2015

Coğrafya Eğitiminde Öğretim Materyalleri

Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi, Karabag Servet,Şahin Salih, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.139-174, 2007

Historical Development of Geography Education in Turkey

Research on Education, Giannakaki Marina-Stefania,Papanikos Gregory T., Pozios Yiannis,Richards John Kelvyn.s, Editör, Athens Instıtute For Education and Research, Atina, ss.261-270, 2006