Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antibacterial Effectiveness of Prophylactic Ozone Application with Full-Mouth-Tray in Orthodontic Patients with High Caries Activity

Journal of Gazi University Health Sciences Institute, cilt.1, sa.1, ss.10-20, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Time and sequence of eruption of permanent teeth in Ankara, Turkey

PEDIATRIC DENTAL JOURNAL, cilt.26, sa.1, ss.1-7, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Anterior çapraz kapanışlı olguda çoklu dental travma İki yıl takipli olgu raporu

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.25, sa.3, ss.376-380, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Evaluation of fluoride uptake from four different fluoride releasing restorative materials by bovine enamel In vitro study

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg., cilt.24, sa.2, ss.226-231, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DÖRT FARKLI FLUORİD SALINIMI YAPAN RESTORATİF MATERYALDEN FLUORİD EMİLİMİNİN SIĞIR MİNESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ İN VİTRO ÇALIŞMA

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.2, ss.226-231, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Comparative Mechanical Properties of Bulk-Fill Resins

Open Journal of Composite Materials, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cam iyonomer içerikli farklı restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüklerinin değerlendirilmesi

Acta Odontologica Turcica, cilt.30, sa.1, ss.13-17, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüksek mineral içerikli ajanların ozon tedavisi ile kombine kullanımının fissür çürükleri üzerine etkisi

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.29, sa.3, ss.165-171, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pit ve fissür sealent uygulamaları sistematik bir derleme

GÜ Diş Hek Hak Derg, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mine pürüzlendirme yöntemleri

Gazi Üni. Diş Hek. Fak Derg., cilt.26, sa.3, ss.189-194, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇOCUKLARDA DAİMİ DENTİSYONDA HİPODONTİ GÖRÜLME SIKLIĞI

Acta Odontologica Turcica, cilt.26, ss.33-7, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Catch 22 Sendromu Gözlenen Bir Olguda Parmak Emme Alışkanlığının Multidisipliner Tedavisi

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.33, sa.3, ss.31-36, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nitrous Oxide Sedation and Bispectral Index

European Journal of Dentistry, cilt.1, sa.4, ss.240-245, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Fluorid içeren restoratif materyallerin sekonder çürük oluşumu üzerine etkisinin in vitro olarak değerlendirilmesi

G.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,, cilt.16, sa.3, ss.23-29, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Paslanmaz çelik kronlarda mikrosızıntının in vitro olarak değerlendirilmesi

Pedodonti Klinik / Araştırma, cilt.3, sa.2, ss.114-118, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Florid içerikli restoratif materyallerden insan süt dişi dentininin florid alımının in vitro olarak incelenmesi

G.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,, cilt.13, sa.2, ss.63-67, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üç restoratif materyalin uzun süreli florid salımının in vitro olarak değerlendirilmesi

G. Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.29-33, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni dentin adheziv ajanların bağlanma kuvvetlerinin karşılaştırılması ve kopma yüzeylerinin sem ile değerlendirilmesi

G.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,, cilt.13, sa.2, ss.99-104, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni bir denti adheziv Gluma kullanılarak yapılan kompozit restorasyonlarda pulpal değişimlerin incelenmesi

H. Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,, cilt.164, sa.2, ss.113-118, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

17 aylık bebekte self mutilasyon tanı ve tedavisi Bir olgu sunumu

23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2016

Cherubism Nadir görülen bir olgu sunumu

23. Türk Pedodonti Derneği Kongresş, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2016

Parmak Emme Aliskanligi ve Tedavisi Bir Olgu Sunumu

Türk Pedodonti Derneği 22.Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 05 Kasım 2015

Pierre Robin Sendromu Bir Olgu Sunumu

Türk Pedodonti 22.Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 05 Kasım 2015

A preventive approach to two non syndromic pediatric patients wirh oral self mutiliation

25th Congress of the International Association of Pediatric Dentistry 1-4 July 2015 Glasgow, UK, 1 - 04 Temmuz 2015

Why Parents Prefer University for Pedodontic Treatment Effectof Education and Media

102. FDI World Demtal Fedaration Kongres, 11 - 14 Eylül 2014, cilt.65, ss.58-117 Creative Commons License

Two Case Reports About The Prognosis of Delayed Replantation

18th World Congress on Dental Traumatology, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014

A Radicular Cyst Owing To Boxing Without Protection

18th World Congress on Dental Traumatology, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014

Multiple trauma of an anterior cross bite patient A case report

18th World Congress on Dental Traumatology, 19 - 21 Haziran 2014

Evaluation of microhardness in bovine dentine adjacent to fluoride releasing restorations

The 22nd Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, 17 - 20 Haziran 2009