Assoc. Prof.

NURSAL ARICI


Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Dissertations

2001

2001

Doctorate

Tarımsal İstatistik analizlerinde Uzman Sistemler

Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü

1992

1992

Post Graduate

Matematik Öğretiminde Bilgisayar Kullanma İmkanları ve bir Paket Program Geliştirilmesi

Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Natural Sciences, Engineering and Technology

Managerial Experience

2018 - Continues

2018 - Continues

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Gazi University, Bilişim Enstitüsü

2011 - 2013

2011 - 2013

Deputy Head of Department

Gazi University, Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

1992 - 2002

1992 - 2002

Head of Department

Gazi University, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Eğitimi Bölümü

Courses

Under Graduate

Under Graduate

Veri Yapıları veAlgoritmalar

Under Graduate

Under Graduate

Model Tabanlı Yazılım Geliştirme

Post Graduate

Post Graduate

Nesne Yönelimli Yazılım Geliştirme ve Modelleme

Post Graduate

Post Graduate

İş Zekası ve veri Analiz Teknikleri

Under Graduate

Under Graduate

Algoritma ve Programlamaya Giriş

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2021

2021

Detecting and Correcting Automatic Speech Recognition Errors with A New Model

Arslan S., Barışçı N. , Arıcı N. , Koçer S.

Turkish Journal Of Electrical Engineering And Computer Sciences, vol.1, no.1, pp.1-15, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

2019

2019

Sentiment Analysis of Iraqi Arabic Dialect on Facebook Based on Distributed Representations of Documents

Alnawas A., ARICI N.

ACM TRANSACTIONS ON ASIAN AND LOW-RESOURCE LANGUAGE INFORMATION PROCESSING, vol.18, no.3, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2014

2014

Determining students' level of page viewing in intelligent tutorial systems with artificial neural network

KARACI A., ARICI N.

NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, vol.24, pp.675-684, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2012

2012

An adaptive exam module based on fuzzy logic for intelligent tutorial systems

KARACI A., ARICI N.

Energy Education Science And Technology Part A-Energy Science And Research, pp.829-835, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Sosyal medyada otomatik halk sağlığı takibi: Güncel bir derleme

Küçük D., ARICI N. , KÜÇÜK E. E.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2021 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

A New Approach to Hair Noise Cleansing and Lesion Segmentation in Images of Skin Cancer

Akyel C., ARICI N.

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.23, no.3, pp.821-828, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2020

2020

Cilt Kanserinde Kıl Temizliği ve Lezyon Bölütlemesinde Yeni Bir Yaklaşım

Akyel C., ARICI N.

Journal of Polytechnic, vol.23, no.3, pp.821-828, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Problems and Solutions of Grid-Connected in Photovoltaic Solar Plants

ARICI N. , Iskender A.

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.23, no.1, pp.215-222, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

2020

2020

Fotovoltaik Güneş Santrallerinde Şebeke Bağlantı Sorunları ve Çözümleri

ARICI N. , iskender a.

Politeknik Dergisi, vol.23, no.1, pp.215-222, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Creating The Best Session Plan With Artificial Immune System for Common Exam In Secondary Education Institutions

VATANSEVER S., ARICI N.

Artificial Intelligence Studies, vol.2, no.1, pp.1-14, 2019 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

DOĞAL DİL İŞLEMEDE DERİN ÖĞRENME UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI

ARICI N. , Küçük D.

Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve BilgisayarBilimleri Dergisi, vol.2, no.2, pp.76-86, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Effects of Web-based Intelligent Tutoring Systems on Academic Achievement and Retention

KARACI A., AKYÜZ H. İ. , BİLGİCİ G., ARICI N.

International Journal of Computer Applications, vol.181, no.16, pp.35-41, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

The Corpus Based Approach to Sentiment Analysis in Modern Standard Arabic and Arabic Dialects: A Literature Review

Alnawas A., ARICI N.

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.21, no.2, pp.461-470, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

2018

2018

Karınca Kolonisi Algoritması ile Yazılım Proje Takvimi Oluşturma

GÜL N., ARICI N.

Journal of New Results in Engineering and Natural Science,, no.8, pp.38-47, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Karınca Kolonisi ve Yapay Arı Kolonisi Algoritması Kullanarak Yazılım Proje Takvimi Uygulamasının Gerçekleştirilmesi

GÜL N., ARICI N.

Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.115-123, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Modelling and Evaluating Air Quality with Fuzzy Logic Algorithm-Ankara-Cebeci Sample

ATACAK İ. , ARICI N. , GÜNER D.

International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, vol.5, no.4, pp.263-268, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2016

2016

Wikipedia-based Named Entity Recognition System for Turkish

Kucuk D., ARICI N.

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.19, no.3, pp.325-332, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2016

2016

Türkçe için Wikipedia Tabanlı Varlık İsmi Tanıma Sistemi

Küçük D., ARICI N.

Politeknik Dergisi, vol.19, no.3, pp.325-332, 2016 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Türkçe Öğrenimi için Zeki Öğrenim Sistemi TÜRKZÖS ve Değerlendirmesi

ARICI N. , KARACI A.

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, no.8, pp.65-87, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

An ExpertModule Design andImplementationthat Evaluation the CK Metric Suite in Terms of Object Oriented Software Quality

CALP M. H. , ARICI N.

DEU Dokuz Eylül UniversityFaculty of Engineering Journal of Science and Engineering, vol.14, no.1, pp.55-68, 2012 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Defining the Possible Molecular Structure of the Drug to Be Penetrated through Skin Layers Using Genetic Algorithm

COŞKUN A. , ARICI N.

Gazi University Journal of Science( GU J Sci), vol.24, no.2, pp.275-282, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Mobil Öğrenme Materyali Hazırlama Süreci

ARICI N. , Bal Y.

GÜ Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.4, no.1, pp.7-12, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Nesne Yönelimli Tasarım Metrikleri Ve Kalite Özellikleriyle İlişkisi

CALP M. H. , ARICI N.

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.14, no.1, pp.9-14, 2011 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

Animasyonların Bilgisayar Destekli Öğretime Katkısı Bir Uygulama Örneği

ARICI N. , Dalkılıç E.

G.Ü.KSEF Dergisi, vol.14, no.2, pp.421-430, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Automated post-processing to improve public health related tweet detection

KÜÇÜK E. E. , KÜÇÜK D., ARICI N. , KÜÇÜK E.

13th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics, 22 - 23 October 2020

2019

2019

Content Based Sentiment Analysis for Turkish Twitter Feeds Through Vector Space Model

KARAMOLLAOĞLU H., DOĞRU İ. A. , ARICI N. , YILDIZ O.

2019 1st International Informatics and Software Engineering Conference (UBMYK), Ankara, Turkey, Turkey, 6 - 07 November 2019

2019

2019

Yabanci Dil Olarak Türkçe Öğrenimi Için Zeki Ve Uyarlanabilir E- Öğrenme Sistemleri

DAIYROV O., KARACI A., ARICI N.

International Congress on Multidisciplinary Studies, 25 - 28 August 2019, pp.74-89

2018

2018

SOFTWARE PROJECT SCHEDULING WITH GREY WOLF OPTIMIZATION ALGORTIHM

GÜL N., ARICI N.

Information systems and technologies: achievements and perspectives, Baku, Azerbaijan, 15 - 16 November 2018, pp.118-120

2018

2018

YÜRÜME ENGELLİLER İÇİN ETKİLEŞİMLİ BİR WEB PORTALIHAZIRLANMASI VE KULLANILABİLİRLİK ANALİZİ

AKYEL C., ARICI N.

International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies-ISMSIT 2018, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.292-298

2018

2018

Effect of Word Embedding Variable Parameters on Arabic Sentiment Analysis Performance

ALNAWAS A., ARICI N.

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2018), Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2018

2017

2017

Hava Kalitesinin Bulanık Mantık Algoritmasi ile Modellenmesi ve Değerlendirilmesi-Ankara Örneği

GÜNER D., ATACAK İ. , ARICI N.

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT 2017), Tokat, Turkey, 2 - 04 November 2017, vol.1, pp.321

2017

2017

Constitution Of Software Project Scheduling with Ant Colony Algorithm

ARICI N. , GÜL N.

International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies(ISMSIT2017), Tokat, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.232-233

2017

2017

MODELING AND EVALUATING AIR QUALITY WITH FUZZY LOGIC ALGORITHM

GÜNER D., ATACAK İ. , ARICI N.

International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies(ISMSIT2017), Tokat, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.312-322

2017

2017

Web Tabanlı Bir Zeki Öğretim Sistemi Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi

BİLGİCİ G., KARACI A., ARICI N. , AKYÜZ H. İ.

11th International Computer Instructional Technologies Symposium · ICITS 2017, 24 - 26 May 2017

2017

2017

Named Entity Recognition in Turkish: Approaches and Issues

Kucuk D., ARICI N. , Kucuk D.

22nd International Conference on Applications of Natural Language to Information Systems (NLDB), Liege, Belgium, 21 - 23 June 2017, vol.10260, pp.176-181 identifier identifier

2017

2017

Optimal Resource Allocation of Dynamic Video Streaming Applications in a Public Cloud Environment

Aygun B., ARICI N. , COŞAR A.

2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Antalya, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.445-450 identifier identifier

2016

2016

A Named Entity Recognition Dataset for Turkish

Kucuk D., Kucuk D., ARICI N.

24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), Zonguldak, Turkey, 16 - 19 May 2016, pp.329-332 identifier identifier

2015

2015

CPRA CALCULATION FOR SOLID ORGAN TRANSPLANTATIONS IN TURKISH POPULATION

EYERCİ N., Erten H., ARICI N. , EYERCİ N., Yesilyurt A.

European-Federation-for-Immunogenetics Conference, Geneva, Switzerland, 26 - 29 April 2015, vol.85, pp.428-429 identifier

2015

2015

Tıpta Bir Veri Madenciliği Uygulaması Türk Popülasyonunda Organ Nakilleri için CPRA Hesaplama

Hüsnü E., ARICI N. , EYERCİ N., ahmet y.

17. Akademik Bilişim Konferansı, Eskişehir, Turkey, 31 January - 06 February 2015

2009

2009

Okul Öncesi Çocukları için İngilzce Kelime Eğitim Programı

ARICI N. , Demir C.

5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu(IATS 09), Karabük, Turkey, 13 - 15 May 2009

2009

2009

Web Tabanlı Uzaktan Eğitimde İki Farklı Öğretim Modelinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

ARICI N. , Savaş S.

5th International Advanced Technologies Symposium(IATS’09), Karabük, Turkey, 13 - 15 May 2009

Books & Book Chapters

2020

2020

DISTRIBUTED REPRESENTATIONS OF SENTENCES ANDMACHINE LEARNING APPROACH FOR ARABIC SENTIMENTANALYSIS

ALNAWAS A., ARICI N. , SUÇİN M. H.

in: ENGINEERING AND ARCHITECTURE SCIENCESTheory, Current Research and New Trends/2, KUYRUKCU E. Y., Editor, IVPE, Cetinje, Montenegro, pp.31-55, 2020

2017

2017

Named Entity Recognition in Turkish Approach and Issue

Küçük D., ARICI N. , Küçük D.

in: Natural Language Processing and Information Systems, Flavius Frasincar, Ashwin Ittoo, Le Minh Nguyen, Elisabeth Métais, Editor, Springer International Publishing, pp.176-181, 2017

Supported Projects

2007 - 2011

2007 - 2011

Konuşma Sentexleme-Tanıma Sistemleri ve Yabancı Dil Eğitiminde Bir Uygulama Örneği

Project Supported by Higher Education Institutions

ARICI N. (Executive)

Scientific Refereeing

April 2021

April 2021

International Journal of Pure and Applied Sciences

Other Indexed Journal

October 2018

October 2018

Bilge International Journal of Science and Technology Research

Other Indexed Journal

October 2018

October 2018

politeknik Dergisi

Journal Indexed in ESCIEdit Congress and Symposium Activities

2018

2018

International Scientific conference for the Information Systems and Technologies Achivements and Perspectives

Invited Speaker

Baku-Azerbaijan

Citations

Total Citations (WOS): 19

h-index (WOS): 3