Announcements & Documents

Fen Fakültesi KİM-1152 Genel Kimya Laboratuvarı
Experiment Sheet
3/9/2022
Teknoloji Fakültesi KİM-151 Kimya Laboratuvarı 2021-2022 Bahar Dönemi Programı, Rapor Form & ders notları
Experiment Sheet
2/28/2022

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

KİM-151 Kimya Laboratuvarı

2021-2022 Bahar Dönemi Laboratuvar Programı

Hafta

Deney No

Program ve Deneylerin Adı

1. Hafta 28 Şubat-4 Mart

 

Tanışma, genel bilgilendirme ve laboratuvar kuralları

2. Hafta 7-11 Mart

 

Laboratuvarında kullanılacak malzemelerin tanıtımı, laboratuvar güvenliği ve

ilk yardım hakkında bilgilendirme

3. Hafta 14-18 Mart

 

KISA SINAV 1 (Deney 1-2 ve laboratuvar güvenliği-ilk yardım)

4. Hafta 21-25 Mart

1. Deney

Maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleriyle tanınması

5. Hafta 28 Mart-1 Nisan

2. Deney

Maddenin kimyasal özellikleri kimyasal reaksiyon tipleri

6. Hafta 4-8 Nisan

 

KISA SINAV 2 (Deney 3-4)

7. Hafta 11-15 Nisan

3. Deney

Difüzyon

8. Hafta 18-22 Nisan

 

Ara sınav haftası

9. Hafta 25-29 Nisan

4. Deney

Kimyasal denge

10. Hafta 2-6 Mayıs

 

Ramazan Bayramı

11. Hafta 9-13 Mayıs

 

Ara sınav haftası

12. Hafta 16-20 Mayıs

 

KISA SINAV 3 (Deney 5-6)

13. Hafta 23-27 Mayıs

5. Deney

Sıcaklığın Reaksiyon Hızına Etkisi (19 Mayıs Haftası)

14. Hafta 30 Mayıs-3 Haziran

6. Deney              

Asit baz titrasyonu

15. Hafta 6-10 Haziran                                                   

 

Telafi

 

 

Kurallar

 

1)     2021-2022 Bahar dönemi, genel kimya laboratuvar programına göre yürütülecektir.

2)     Her öğrenci laboratuvara zamanında gelmelidir.

3)     Laboratuvarda öğrencilerin önlük giymeleri zorunludur. Pandemi nedeniyle öğrenciler gerekli hijyen ve mesafe kurallarına uyulmalıdır.

 

4)     Dönem içerisinde programda belirlenen haftalarda 3 kısa sınav ve 6 deney yapılacaktır. Küçük sınav notu, rapor notu ile birlikte vize notunu belirler. Rapor, yalnızca 5. deney olan Sıcaklığın Reaksiyon Hızına Etkisi deneyi için hazırlanacaktır.

5)     Her öğrenci en fazla 2 hafta devamsızlık hakkına sahiptir. Yapılan devamsızlığın deney veya küçük sınav haftasında olması farketmez.

6)     Deney veya küçük sınav telafisi olan öğrenciler sınav ve deneylerini telafi haftalarında tamamlamalıdır. (Örneğin bir küçük sınav haftası bir deney haftası olmak üzere 2 devamsızlık yapan öğrenci devamsızlık hakkını tüketmiş olur. Hem küçük sınav, hem de katılmadığı deney için telafi haftasında sınavı ve deneyi tamamlamalıdır.) En çok iki deneyin/küçük sınavın telafisi yapılabilir. Üç telafiye kalan öğrenci laboratuvardan başarısız sayılır. Telafi deneylerinin/sınavlarının telafisi yoktur. Deneyi veya küçük sınavı eksik olan öğrenci, dersin final sınavına giremez.

7)     Deney düzenekleri ve setleri, deney bitiminde ilgili öğrenciler tarafından temizlenir. Her deney sonrası laboratuvar temiz bir şekilde bırakılmalıdır.

 

8)     Küçük sınav, rapor ve laboratuvar final (bütünleme) sınavından alınan notlar ile ders başarı notu aşağıdaki gibi hesaplanır. Final haftasında final sınavı yapılacaktır ayrıca final sınavında başarısız olan ya da final sınavına katılamayan öğrenciler için bütünleme sınavı da olacaktır.

      Vize Notu = [(3 kısa sınavın ortalaması + 1 deneye ait rapor notu)] / 2

          Ders başarı notu = %60 Vize notu + %40 Final notu (ya da bütünleme)

 

Rapor  Düzeni

 

Deney raporu yalnızca 5. Deney olan Sıcaklığın Reaksiyon Hızına Etkisi deneyi için hazırlanacaktır. Bu rapor; Deneyin Amacı, Deneye Ait Teorik Bilgi, Deney Verileri, Deney Sonuçları ve Deney Veri ve Sonuçlarının Yorumlanması başlıklarını içeren kapsamlı bir içeriğe sahip olmalıdır. Örnek rapor formatına ilgili araştırma görevlisi hocanın avesis sayfasından ulaşılabilir. Rapor, el yazısı ile hazırlandıktan sonra takip eden haftaya karşılık gelen laboratuvar günü araştırma görevlisi hocaya eksiksiz biçimde teslim edilecektir.

TF_GENEL KİMYA LAB..zip Creative Commons License

Teknoloji Fakültesi KİM-151 Kimya Laboratuvarı 2021-2022 BaharDönemi Laboratuvarı Deney Föyleri
Experiment Sheet
2/28/2022

Deneyler sıralı değidir, deney adlarına göre bakınız.

Düzenlemeyi yapan "AHMED ALPEREN CİVELEK" öğrencimize teşekkür ederiz.

Kimya_Lab_Foy_ed_alperen.pdf Creative Commons License

İnorganik Kimya Laboratuvarı 2021-2022 Bahar Dönemi Salı Grup Listesi
Announcement
2/28/2022

KiM 2254 ANORGAiK KiMYA LABORATUVARI 1. ŞUBE SALI

1., 2., 3., ve 4. grupta bulunan öğrencilerin listesi ekte bulunmaktadır.

Anorg_Lab_sube1_liste_2022_ummuhan_....pdf Creative Commons License

İnorganik Kimya Laboratuvarı 2021-2022 Bahar Dönemi Cuma Grup Listesi
Announcement
2/28/2022

KiM 2254 ANORGAiK KiMYA LABORATUVARI 2. ŞUBE CUMA

1., 2., 3., ve 4. grupta bulunan öğrencilerin listesi ekte bulunmaktadır.

Anorg_Lab_sube2_liste_2022_ayla_bal....pdf Creative Commons License

İnorganik Kimya Laboratuvarı 2021-2022 Bahar Dönemi Pazartesi Grup Listesi
Announcement
2/28/2022

KiM 2254 ANORGAiK KiMYA LABORATUVARI 3. ŞUBE PAZARTESi

1., 2., 3., ve 4. grupta bulunan öğrencilerin listesi ekte bulunmaktadır.

Anorg_Lab_sube3_liste_2022_ozlem_oz....pdf Creative Commons License

İnorganik Kimya Laboratuvarı 2021-2022 Bahar Dönemi Programı
Announcement
2/28/2022

KİM-2254 (Fen Fakültesi Kimya Bölümü)

2021-2022 İNORGANİK KİMYA LABORATUVARI PROGRAMI 

Anorganik_Kimya_Laboratuar_Kurallar....pdf Creative Commons License

İnorganik Kimya Laboratuvarı 2021-2022 Bahar Dönemi Deney Linkleri
Experiment Sheet
2/28/2022

https://drive.google.com/drive/folders/1zrQ2Go4tqetPWRIS_hIyxqTCBbD1N1lz?usp=sharing

Program linki yukarıda yazılmıştır.

Deney video linkler aşağıdaki dosyada bulunmaktadır.

İnorganik_Lab_Deney_Videolar.pdf Creative Commons License

İnorganik Kimya Laboratuvarı 2021-2022 Bahar Dönemi Rapor Formu
Report
2/28/2022

Manyetizma, KAYE ve ortak deneylerin rapor formları ekteki dosyada bulunmaktadır.

manyetizma_kaye_ortak_deneyler_rapo....zip Creative Commons License

Teknoloji Fakültesi KİM-151 Kimya Laboratuvarı 2021-2022 BaharDönemi Laboratuvarı Deney Linkleri
Announcement
2/28/2022
İnorganik Kimya Laboratuvarı 2021-2022 Bahar Dönemi Deney Föyü
Experiment Sheet
2/28/2022

Moleküler Modelleme II deney föyü bulunmamaktadır.

inorganik_deney_foyleri.zip Creative Commons License