Education Information

Education Information

 • 1999 - 2004 Doctorate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Psikolojisi (Dr), Turkey

 • 1997 - 1999 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1995 - 1996 Undergraduate

  Gazi University, Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Pozitif düşünmeye dayalı grup eğitimi programının annelerin benlik algısı, eşlerine ve çocuklarına yönelik tutumları ile kendini denetleme becerisi ve otomatik düşünceleri üzerinde etkisi

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Psikolojisi (Dr)

 • 1999 Postgraduate

  Alt ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki 6 yaş çocuklarının sosyal oyun davranışlarıyla anne-baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English