Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1999 - 2004 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Psikolojisi (Dr), Türkiye

 • 1997 - 1999 Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1995 - 1996 Lisans

  Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2004 Doktora

  Pozitif düşünmeye dayalı grup eğitimi programının annelerin benlik algısı, eşlerine ve çocuklarına yönelik tutumları ile kendini denetleme becerisi ve otomatik düşünceleri üzerinde etkisi

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Psikolojisi (Dr)

 • 1999 Yüksek Lisans

  Alt ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki 6 yaş çocuklarının sosyal oyun davranışlarıyla anne-baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce