Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Patient Perception and Treatment Satisfaction Related to Curative Therapies in Localized Prostate Cancer

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.32, sa.4, ss.1043-1048, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The realm of microRNAs in cancers

MOLECULAR BIOLOGY REPORTS, cilt.38, sa.2, ss.1079-1089, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Trapped Penis: Report of Two Cases

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.31, sa.3, ss.435-438, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Neurofibromatosis Type 1 with Bladder Involvement

Case Reports in Urology, cilt.2013, ss.1-3, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pediatrik Retrograd İntrarenal Cerrahi Verilerimiz

15.Türk çocuk ürolojisi kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019

Çocukluk çağında alt üriner sistem Nefrojenik Adenomu: Küçük seri

4.ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ ULUSLARARASI KATILIMLI, 31 Ekim - 04 Kasım 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

ÜRETERİN DOĞUMSAL ANOMALİLERİ

ÜROLOJİ MASAÜSTÜ BAŞVURU KİTABI, SERDAR TEKGÜL, LEVENT TÜRKERİ, ADİL ESEN, BÜLENT ALICI, Editör, İRİS İNTERAKTİF, ss.861-863, 2016