Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

3B Tasarım Uygulamalarının Uzamsal Beceriye Etkisi: Hackidhon Örneği

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.39, sa.1, ss.341-371, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

3B TASARIM ÖĞRENME DENEYİMİNİN SÜREÇ DEĞERLENDİRMESİ VE EĞİTSEL ÇIKTILARININ KEŞFEDİLMESİ

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.9, sa.1, ss.21-49, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Furnushing New Generations with Productive ICT Skills to Make Them the Maker of Their Own Future

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, sa.11, ss.137-157, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocuklar İçin 3D Tasarım Eğitiminin Eğitsel Çıktılar ve Eğitim Ortamı Açısından Değerlendirilmesi: Durum Çalışması

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.116

3B Tasarım Uygulamalarının Uzamsal Beceriye Etkisi: Hackidhon Örneği

International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2017), İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.38

Veritabanı Yönetim Sistemleri Dersinin Öğretiminde Adventure Works Veritabanı Kullanımı

5. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2017), İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.439

STEM’in farklı boyutlarıyla tartışılması.

International Computer Instructional Technologies Symposium, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.352-360

Geleceği Modelleme: Eğitimde Üç Boyutlu Yazıcılar

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium - ICITS2015, Afyon, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015

A Usabiliy Study: Sample of YOK, TUBITAK, OSYM’s Websites

International Conference on Interdisciplinary Research In Education, Milan, İtalya, 29 - 31 Ekim 2014

Kitap & Kitap Bölümleri