Education Information

Education Information

 • 2019 - Continues Postgraduate

  Ankara Haci Bayram Veli University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2012 - 2018 Undergraduate

  Anadolu University, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

 • 2001 - 2009 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi (Dr), Turkey

 • 1999 - 2001 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Gazi University, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Malzeme ihtiyaç planlaması (MIP) ve üretim kaynakları planlamasının (ÜKP) üretim planlama ve kontrol faaliyetleri üzerindeki etkileri: Ankara bölgesindeki KOBİ’xxler üzerinde bir uygulama

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi (Dr)

 • 2001 Postgraduate

  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) üretim stratejilerini etkileyen etkenler ve KOBİ’xxlerin sorunları: Bir alan araştırması

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English