Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Evaluation of employee postures in building construction with different ergonomic risk assessment methods

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.35, no.3, pp.1615-1630, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

A Multidimensional Analysis of Electricity Generation Options with Different Scenarios in Turkey

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, vol.8, no.1, pp.44-55, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Rulman Seçimi İçin Bir Uzman Sistem

Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.5, no.3, pp.216-226, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Bilişim Teknolojileri Uygulamalarının Kurum Çalışanları Üzerindeki Etkileri: İzmit Belediyesi Örneği

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.24, no.2, pp.401-412, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Optimization of Surface Roughness in Turning of AZ31 Magnesium Alloys with Taguchi Method

Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation, vol.6, no.1, pp.25-32, 2019 (Other Refereed National Journals)

Ulusal Gençlik ve Spor Politikasına Göre Dezavantajlı Gençlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Karar Destek Sistemi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.21, no.2, pp.293-310, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Atık Baca Gazı Kullanımı ile Termoelektrik Jeneratörlerde Elektrik Üretiminin Faydalı Kullanımının Deneysel İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri DergisiPart:C, Tasarım Ve Teknoloji, vol.2, no.4, pp.289-298, 2014 (Other Refereed National Journals)

Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Üretim Kaynakları Planlamasının KOBİ ler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.22, pp.33-42, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mobilya Sektöründeki İşletmelerde Stratejik Yönetimin Yeri ve Önemi

ORMANCILIK DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.100-111, 2007 (Other Refereed National Journals)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde ( KOBİ ) Rekabet Gücünü Belirlemede Ürüne Yönelik Yöntemlerin Değerlendirilmesi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.3, pp.179-190, 2005 (Other Refereed National Journals)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) Üretim Stratejilerini Etkileyen Etkenler: Bir Alan Araştırması

Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, vol.41, no.487, pp.29-36, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Optimization of the Cutting Parameters in Drilling AISI 1050 Material

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, vol.3, pp.373-383

Kuru ve Minimum Miktarda Yağlama tekniği ile DIN 1.2738 malzemesinin Frezelenmesindeki Kesme Kuvveti Değişiminin Analizi

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, vol.3, pp.725-735

The Effect Of The Occupational Health And Safety Education On Student Awareness Level In Vocational And Technical Secondary Education Institutions

5. International Conference on Welding Technologies and Dexhibition, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 26 - 28 September 2018

Determination of The Effect Ratios of The Cutting Parameters on The Cutting Forces Using The Variance Analysis

IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS) 2018, Kiev, Ukraine, 2 - 06 May 2018, vol.4, pp.298-304

Experimental Investigation of The Cutting Forces In The Machining of AISI 4140 Steel By Using The CNC Turning Machine

IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS) 2018, Kiev, Ukraine, 2 - 06 May 2018, vol.4, pp.291-297

Investigation of The Effect Ratios of Cutting Parameters on The Surface Roughness

IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS) 2018, Kiev, Ukraine, 2 - 06 May 2018, vol.4, pp.283-290

Investigation of The Effects of Cutting Parameters on The Surface Roughness in The Turning of AISI 1050 Steel

IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS) 2018, kİEV, Ukraine, 2 - 06 May 2018, vol.4, pp.305-310

Ergonomik Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması: İnşaat Sektöründe Bir Uygulama

9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 09 May 2018, vol.61, pp.823-841

AISI H13 (DIN 1.2344) SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN FREZELENMESİNDE OLUŞAN KESME KUVVETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Konferansı, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.652-660

İnşaat Sektöründe Çalışan Duruşlarının REBA ve OWAS Yöntemleri ile Ergonomik Analizi

Uluslararası İş Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 07 December 2017, pp.216

SEVESO Direktifinin Madencilik Sektöründeki Uygulamaları

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2017, Adana, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.467-482

Investigation And Statictical Analysis Of Surface Roughness In Turning Of Az91 Materials

III. Internatıonal Conference On Engneering And Natural Science, Budapest, Hungary, 3 - 07 May 2017, vol.3, pp.813-819

Investigation And Statictical Analysis Of Cutting Force In Machining Of Az91 Magnesium Alloy

III. Internatıonal Conference On Engneering And Natural Science, Budapest, Hungary, 3 - 07 May 2017, vol.3, pp.806-812

Metal Sektöründe Faaliyet Gösteren İşyerlerinde İş Kazası Meydana Getirebilecek Risklerin Araştırılması

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2016, vol.1

Yeraltı Metal ve Kömür Madenlerinde Kullanılan Yaşam Odalarının Dünya Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2016, vol.1

İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Reyting Ölçümü

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2016, vol.1, pp.566-573

Yerel Yönetimlerde Yöneticilerin Başarılarına Liderlik Becerilerinin Etkisi

Uluslararası Yerel Yönetimler Üniversite ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 October 2003, pp.530-537

Yerel Yönetimlerde Personel Etkinliği Açısından Zaman Yönetiminin Yeri

Uluslararası Yerel Yönetimler Üniversite ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 October 2003, pp.521-529

Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetiminin Yeri

Uluslararası Yerel Yönetimler Üniversite ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 October 2003, pp.471

Books & Book Chapters

Bölüm 3 Üretim Yönetiminin Akıl Oyunları Yöntemiyle Öğretilmesi

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar, Tarakçı İnci, Yavuz Volkan, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.55-80, 2020

Chapter 5, New Generation Banking Systems

in: New Trends in Social Sciences, Özüdoğru Haşim, Çetin Turan, Kara Hasan, Editor, SRA Strategic Researches Academy, Klaipeda, pp.79-92, 2019