Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2008 Doktora

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya (Dr), Türkiye

 • 2001 - 2004 Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1995 - 2000 Lisans

  Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Pr. (4 Yıllık), Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2008 Doktora

  Arsenik, antimon ve kalayın tungsten sarmalda tuzaklanarak hidrür oluşturmalı atomik absorpsiyon spektrometri yöntemi ile tayini ve girişim çalışmaları

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya (Dr)

 • 2004 Yüksek Lisans

  Çeşitli tekstil ürünlerinden yapay ter çözeltisine özütlenebilen kurşun ve kadmiyumun kimyasal buhar oluşturmalı atomik absorbsiyon spektrometresi ile tayinleri için yöntem geliştirilmesi

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • C2 Ustalık İngilizce