Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRENEN TÜRK ÖĞRENCİLERİN YAZIM VE DİL BİLGİSİ HATALARININ ANALİZİ

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk Islam World Social Studies, cilt.3, sa.9, ss.99-114, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endülüs’ten Osmanlı’ya Feryadname

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, cilt.15, sa.46, ss.247-263, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKÇE DEYİMLERİN ARAPÇAYA AKTARILMASI(Aziz Nesin’in Yedek Parça İsimli Öyküsü)

Ekev Akademi Dergisi, cilt.14, sa.42, ss.249-263, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antakya’lı Ünlü Hekim Dâvudel-Antakî’nin Nöroanatomi Hakkında Yazdıkları ve Bu Bilgilerin İslâm Tıp Tarihindeki Yeri

Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.106-118, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şeyh Selâmi Efendi Şerhi Âşık Yûnus

Tasavvuf Dergisi, sa.22, ss.161-200, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HAZIRLIK SINIFINDA MUZARİ FİİL KULLANIMINDA YAPILAN YAYGIN HATALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ekev Akademi Dergisi, cilt.12, sa.35, ss.269-276, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ABDU’L-KERÎM EL-KAYSÎ EL-’ENDULUSÎ’’NİN DİZELERİNDE DÜŞÜŞ SÜRECİNDE ENDÜLÜS.

Ekev Akademi Dergisi, cilt.11, sa.33, ss.271-281, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Abdu’l-Kerîm el-Kaysî el-Endelusî ve Endülüs’te Düşman Eline Geçen Şehirlere Söylediği Mersiyeleri

Ekev Akademi Dergisi, sa.19, ss.359-372, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İBN HAZM’DA AŞK KAVRAMI

Ekev Akademi Dergisi, cilt.7, sa.17, ss.247-262, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Zeydun’un Nuniyyesi

Nüsha, cilt.3, sa.9, ss.97-110, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Taha Hüseyin’in İlya Ebu Madi’nin Şiirlerine Eleştirel Bakışı

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.3, ss.305-311, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Arap Ülkelerinde ilk ve Ortaöğretim Kurumlarında Okutulan Tarih Kitaplarında İttihat ve Terakki

İttihatçılar ve İttihatçılık Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 Kasım 2014, ss.187-208

Arap Ülkelerinde İlk ve Ortaöğretim Kurumlarında Okutulan Tarih Kitaplarında İttihat ve Terakki

İttihatçılar ve İttihatçılık SEmpozyumu, Ankara, Türkiye, 25 Kasım 2014, cilt.2, ss.187-208

Kutsal Kitapların Gündelik Dil Kalıplarına Etkisi: Kur’ân-ı Kerîm Örneği

13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu: Basit Üslup, Kars, Türkiye, 26 Eylül 2013

Arap ülkelerinde ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan tarih kitaplarında Osmanlı ve Türk imajı (Suriye, Ürdün, Lübnan Örneği).

Türk-Arap MüşterekDeğerler Ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu, Amman, Ürdün, 12 - 15 Mayıs 2013, ss.228-233

Arapça Dilbilgisi Öğretiminde Drama

İmam-Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Aralık 2011, ss.90-98

Suudi Arabistan İlkokul 1., 2. ve 3. Sınıf Arapça Ders Kitaplarının İncelenmesi

Türkiye’de ve Dünya’da Anadili Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 30 - 31 Ekim 1996, ss.213-215

Kitap & Kitap Bölümleri