Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Values of Honesty and Integrity in Kutadgu Bilig

BILIG, no.80, pp.123-145, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

AN IMPORTANT RECORD ABOUT THE INTERRELATION OF OTTOMAN AND SAVAVIDS: MECMU'A-I MUNSE'AT THAT WRITTEN IN 16th CENTURY

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, no.60, pp.265-280, 2011 (Journal Indexed in AHCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Eğitim Açısından Kutadgu Bilige Bakış

Türk Yurdu, vol.3971, pp.47-51, 2019 (Other Refereed National Journals)

OSMANLI ŞİİRİNDE BİR EDEBÎ MUHÎT OLARAK KEFE FEODOSIA AS A LITERARY ENVIRONMENT KEFE FEODOSIA IN OTTOMAN POETRY

The Journal of International Social Research, vol.8, no.38, pp.295-301, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İdil Boylarında Bir Ay

Gazi Haber, no.114, pp.34, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Hermeneutik ve Klasik Metin Şerhi

The Journal Of Academic Social Science Studies, vol.4, no.1, pp.65-73, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Divan Şiiri Şekil Bilgisi

Türk Edebiyatı, no.441, pp.42, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Mevlânânın Aşk ın Trencentental Söylemi

Türksoy, no.30, pp.52, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Tasavvufî Mesnevilerde Sıklıkla İşlenen Bir Motif Sefer Seyahat

Turkish Studies, pp.1755, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aşk ve Delilik

Dergah, no.220, pp.14, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Gazavat Nâme i Midilli ve Türk Dili ve Kültür Tarihi Bakımından Değeri

Türk Dünyası Araştırmaları Yıllığı Belleten, no.1, pp.1, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Divan Edebiyatı ve Osmanlı Toplum Hayatı

Gelenekten Geleceğe Muhafazakâr Düşünce, no.4, pp.125, 2007 (Other Refereed National Journals)

Adem Kasidesi ve Tarif i Adem

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.277, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Tedavi Bitkisi Olarak Gülün Divan Şiirindeki Görünümleri

Afyonkocapete Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.2, pp.33, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Olur Bîdâr Nihâyet Agâhî Gaflet Uykusundan

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, no.31, pp.125, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şair ve Patron Divan Şiirinde Patronaj

Dergah, no.162, pp.19, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Handî ve Divançesi I

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, no.27, pp.309, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Handi ve Divançesi II

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, no.28, pp.259, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Menâkıb nâme i Hasan Ünsî

Bilge, no.34, pp.63, 2002 (Other Refereed National Journals)

Elyazması ve Nâdir Eserlerde Kâğıt ve Filigranlı Kâğıt Kullanımı

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, no.20, pp.13, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hüseyin Vassaf Kemalnâme i Hakkı

Bilge, no.26, pp.136, 2000 (Other Refereed National Journals)

Saraya Gönderilen Şikayet Telgrafları

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, no.14, pp.9, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şikayet Telgrafları

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, no.13, pp.31, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kırşehirli Ramazan Türk ve Şiirleri

Türk Kültürü, no.441, pp.56, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Biyografi Yazarı Olarak Hüseyin Vassaf Bey ve Kemalname i Hakkı Adlı Eseri

Türk Kültürü, no.437, pp.559, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Rusya Devlet Kütüphanesi Kayıtlarında Yer Alan Eski Bir Osmanlı Padişah Portreleri Albümü

2.Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7 - 08 December 2018

Türkçe Eğitiminde Türk Edebiyatı Metinlerinden Yararlanma

2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 1 - 04 December 2016

Türk Dünyasının Bilge İsmi Yusuf Has Hacip

Yusuf Has Hacibin Türk Kültürüne Yansımaları, Gostivar, Macedonia, 25 April 2016

Yusuf Has Hacib in Türk Kültürüne Yansımaları

23 Nisan Kosova Türkleri Millî Bayramı, Prizren, Serbia, 24 April 2016

Bursalı Nakkaş Safi ve Divanı

Bursanın Hafızası Yeni Eserlerle Tazeleniyor, Turkey, 16 March 2016

Doğuda Beden Dili İlm i Firaset İlm i Kıyafet Yzık Tela Fizyonomika Na Vostoke i Otrajenie ivo ve Literature

Rusya ve Doğu/Rusya ve Doğu Ülkeler ve Halkları İşbirliği10. Rusya Müsteşrikler Toplantısı, Ufa, Russia, 7 - 10 October 2015, vol.2, pp.308-314

Books & Book Chapters

Expert Reports