Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Values of Honesty and Integrity in Kutadgu Bilig

BILIG, sa.80, ss.123-145, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

AN IMPORTANT RECORD ABOUT THE INTERRELATION OF OTTOMAN AND SAVAVIDS: MECMU'A-I MUNSE'AT THAT WRITTEN IN 16th CENTURY

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, sa.60, ss.265-280, 2011 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Eğitim Açısından Kutadgu Bilige Bakış

Türk Yurdu, cilt.3971, ss.47-51, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OSMANLI ŞİİRİNDE BİR EDEBÎ MUHÎT OLARAK KEFE FEODOSIA AS A LITERARY ENVIRONMENT KEFE FEODOSIA IN OTTOMAN POETRY

The Journal of International Social Research, cilt.8, sa.38, ss.295-301, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdil Boylarında Bir Ay

Gazi Haber, sa.114, ss.34, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Hermeneutik ve Klasik Metin Şerhi

The Journal Of Academic Social Science Studies, cilt.4, sa.1, ss.65-73, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Divan Şiiri Şekil Bilgisi

Türk Edebiyatı, sa.441, ss.42, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Mevlânânın Aşk ın Trencentental Söylemi

Türksoy, sa.30, ss.52, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Tasavvufî Mesnevilerde Sıklıkla İşlenen Bir Motif Sefer Seyahat

Turkish Studies, ss.1755, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aşk ve Delilik

Dergah, sa.220, ss.14, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Gazavat Nâme i Midilli ve Türk Dili ve Kültür Tarihi Bakımından Değeri

Türk Dünyası Araştırmaları Yıllığı Belleten, sa.1, ss.1, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Divan Edebiyatı ve Osmanlı Toplum Hayatı

Gelenekten Geleceğe Muhafazakâr Düşünce, sa.4, ss.125, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adem Kasidesi ve Tarif i Adem

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.277, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Tedavi Bitkisi Olarak Gülün Divan Şiirindeki Görünümleri

Afyonkocapete Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.2, ss.33, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Olur Bîdâr Nihâyet Agâhî Gaflet Uykusundan

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, sa.31, ss.125, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şair ve Patron Divan Şiirinde Patronaj

Dergah, sa.162, ss.19, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Handî ve Divançesi I

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, sa.27, ss.309, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Handi ve Divançesi II

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, sa.28, ss.259, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Menâkıb nâme i Hasan Ünsî

Bilge, sa.34, ss.63, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elyazması ve Nâdir Eserlerde Kâğıt ve Filigranlı Kâğıt Kullanımı

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, sa.20, ss.13, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hüseyin Vassaf Kemalnâme i Hakkı

Bilge, sa.26, ss.136, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Saraya Gönderilen Şikayet Telgrafları

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, sa.14, ss.9, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şikayet Telgrafları

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, sa.13, ss.31, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırşehirli Ramazan Türk ve Şiirleri

Türk Kültürü, sa.441, ss.56, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyografi Yazarı Olarak Hüseyin Vassaf Bey ve Kemalname i Hakkı Adlı Eseri

Türk Kültürü, sa.437, ss.559, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Rusya Devlet Kütüphanesi Kayıtlarında Yer Alan Eski Bir Osmanlı Padişah Portreleri Albümü

2.Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7 - 08 Aralık 2018

Türkçe Eğitiminde Türk Edebiyatı Metinlerinden Yararlanma

2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 1 - 04 Aralık 2016

Türk Dünyasının Bilge İsmi Yusuf Has Hacip

Yusuf Has Hacibin Türk Kültürüne Yansımaları, Gostivar, Makedonya, 25 Nisan 2016

Yusuf Has Hacib in Türk Kültürüne Yansımaları

23 Nisan Kosova Türkleri Millî Bayramı, Prizren, Sırbistan, 24 Nisan 2016

Bursalı Nakkaş Safi ve Divanı

Bursanın Hafızası Yeni Eserlerle Tazeleniyor, Türkiye, 16 Mart 2016

Doğuda Beden Dili İlm i Firaset İlm i Kıyafet Yzık Tela Fizyonomika Na Vostoke i Otrajenie ivo ve Literature

Rusya ve Doğu/Rusya ve Doğu Ülkeler ve Halkları İşbirliği10. Rusya Müsteşrikler Toplantısı, Ufa, Rusya, 7 - 10 Ekim 2015, cilt.2, ss.308-314

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilirkişi Raporları