General Information

Institutional Information: Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Nükleer Tıp

Metrics

Publication

143

Citation (WoS)

1800

Citation (Scopus)

1840

H-Index (WoS)

21

H-Index (Scopus)

22

Project

5

Thesis Advisory

1

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals

Biography

Prof. Dr. Lütfiye Özlem ATAY, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimini tamamladı. Uzmanlık eğitimi sırasında Hollanda’da bulunan “Amsterdam Academical Medical Centre”’da beyin dopamine reseptörleri konusunda çalıştı. 1993’ten beri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında çalışmaktadır. 1996-1997 yılları arasında Amerika’da “University of Pittsburgh Medical Center PET Facility”’de doktora sonrası çalışmalar gerçekleştirdi. 2012 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında bölüm başkanlığını yapmaktadır.

Ülke uygulamaları ve teknolojilerinde ilklere odaklanmıştır. Moleküler Görüntüleme, yeni inovasyonlar konusunda en çok büyüyen alanlardan biri olduğu için, başlangıçtan beri sadece bunları ülkede kullanılabilir kılmak için değil, aynı zamanda Avrupa Nükleer Tıp Derneği'nin başlangıç çalışma gruplarında da yer almaktadır. Nöroloji derneği ile güçlü iş birliğine sahip olan Atay, nörogörüntüleme konusunda öncülük yapmaktadır. 2015 yılında Kalkınma Bakanlığı projesiyle Gazi Üniversitesi'nde Türkiye'nin ilk PET/MR cihazının kurulması sağladı. Gazi Üniversitesi Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Türkiye'de ilk kez amiloid görüntülemeyi içeren olan erken Alzheimer hastalarını içeren ileriye dönük, çok merkezli bir çalışmayı başarıyla gerçekleştirdi. Uzmanlık alanlar: Nükleer Tıp Uygulamaları, Nükleer Onkoloji, Nörogörüntüleme, Alzheimer hastalıklarında Amiloid görüntüleme, PET/CT ve PET/MR görüntüleme, Parkinsonizm görüntülemede DATscan, Nörodejeneratif Hastalıklar, Radyonüklid Tedavi, Ga-68 PSMA prostat görüntülemedir.

Google-akademikte indekslenen 100’den fazla uluslararası eseri vardır, H-indeksi 24’tür. Avrupa ve Türk Nükleer Tıp Derneği'nde komite üyeliği ve başkanlık görevlerinde bulundu. Ayrıca European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, European Journal of Hybrid Imaging, Turkish Journal of Medical Science ve Frontiers in Nuclear Medicine dergilerinin yayın kurulunda yer almaktadır. 

Contact

Email
ozlematay@gazi.edu.tr
Web Page
https://avesis.gazi.edu.tr/ozlematay
Office Phone
+90 312 202 4544 Extension: 202 6161