Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kardiyopulmoner Resüsitasyonda HaptikSimülasyon Kullanımı

Gevher Nesibe 6. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2020

Ağrı Tedavisinde Nanoteknoloji Kullanımı

2.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve İnovasyon Kongresi, 27 - 28 September 2020

Hemşirelerin Sosyodemografik Özelliklerinin Mobbing Üzerine Etkisi

6. Uluslarası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 December 2019

Books & Book Chapters

Bölüm III Bakım Planlama Rehberi (7 Tane Hemşirelik Tanı Etiketi)

in: Ackley ve Ladwig’nin Hemşirelik Tanıları El Kitabı: Bakım Planlamasında Kanıta Dayalı Rehber, Çalışkan N, Göçmen Baykara Z. (Çeviri Baş Editörleri), Gülnar E, Sarıtaş E, Eyüboğlu G. (Çeviri Editörleri), Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.668-1045, 2024

Kardiyovasküler Sistem

in: Anatomi ve Fizyoloji:Hemşirelik ve Sağlık Hizmetlerine Giriş, , Editor, Dünya Tıp Kitabevi, Ankara, pp.65-103, 2022

Sinir Sistemi

in: Anatomi ve Fizyoloji: Hemşirelik ve Sağlık Hizmetlerine Giriş, Köksal Burcu, Kızıl Şule, Editor, Dünya Tıp Kitabevi, Ankara, pp.159-198, 2022

Çevresel aciller

in: Acil Hemşireliği Anlatımı İnanılmaz Kolay!, Türker Esra, Hançerlioğlu Sadık, Çekiç Yasemin, Editor, Dünya Tıp Kitabevi, Ankara, pp.495-528, 2021

Metrics

Publication

9