Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kardiyopulmoner Resüsitasyonda HaptikSimülasyon Kullanımı

Gevher Nesibe 6. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2020

Ağrı Tedavisinde Nanoteknoloji Kullanımı

2.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve İnovasyon Kongresi, 27 - 28 September 2020

Hemşirelerin Sosyodemografik Özelliklerinin Mobbing Üzerine Etkisi

6. Uluslarası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 December 2019

Books & Book Chapters

Çevresel aciller

in: Acil Hemşireliği Anlatımı İnanılmaz Kolay!, Türker Esra, Hançerlioğlu Sadık, Çekiç Yasemin, Editor, Dünya Tıp Kitabevi, Ankara, pp.495-528, 2021