Argümantasyon Tabanlı Sınıf İçi Etkinliklerin Öğretmen Adaylarının EleştirelDüşünme Becerilerine ve Tartışmaya İsteklerine Olan Etkisi


BİLASA P., TAŞPINAR M.

5. Uluslar Arası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 28 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes